January 5

Наши лица: В кадре – Базаров Фарход Тахирович

#НашиЛица: В кадре – Базаров Фарход Тахирович

Сегодня в рубрике #НашиЛица представляем вам Базарова Фархода Тахировича — человека, чей профессионализм и усердие внесли значительный вклад в развитие Группы компаний. Его история началась в 2021 году, когда он вступил в должность дежурного диспетчера автотранспортной службы.

С апреля 2022 года Фарход Тахирович продвинулся по карьерной лестнице, заняв позицию ведущего специалиста по эксплуатации автотранспорта в Управлении ЭЛАТиТТ. Это подразделение имеет стратегическое значение, так как обеспечивает бесперебойное функционирование всей ERIELL Group. Словно сердце, качающее кровь по сосудам, здесь осуществляется своевременная доставка, транспортировка специалистов и товарно-материальных ценностей.

Важность работы в автотранспортной службе неоспорима, и наш герой прекрасно осознает этот факт. Его профессиональные качества проявились на практике в ходе участия в различных проектах ERIELL Group в Узбекистане. За оперативность и высокий уровень профессионализма он получил признание и благодарность со стороны коллег и сотрудников.

Работая с командой, Базаров Фарход Тахирович демонстрирует не только выдающиеся профессиональные навыки, но и способность эффективно взаимодействовать в коллективе для достижения общих целей. Его взгляд на успех тесно связан с семейным благополучием и процветанием Группы компаний.

«Счастье для меня – это мир и покой моей семьи, а также процветание и успешное развитие Группы ERIELL. Для меня работа здесь — это не просто обязанность, но и честь, поэтому в свою деятельность я вкладываю всю энергию и профессиональные усилия», - заключил Фарход Базаров.

#ВizningQiyofalar: kadrda – Bozorov Farxod Toxirovich

Bugun #BizningQiyofalar ruknimizda kasbiy mahorati va tirishqoqligi Kompaniyalar guruhining rivojlanishida muhim hissa qo’shgan Bozorov Farxod Toxirovichni tanishtiramiz. Uning tarixi 2021 yilda, u avtotransport xizmatining navbatchi dispetcheri vazifasini ado etishga kirishganida boshlangan.

2022 yilning aprelida Farxod Toxirovich mansab pillapoyasidan ko’tarilib, ЭЛАТ va ТТ boshqarmasida avtotransportdan foydalanish bo’yicha yetakchi mutaxassis o’rnini egalladi. Bu bo’lim strategic muhim ahamiyatga egadir, chunki u butun ERIELL Groupning uzluksiz ishlashini ta’minlaydi. Tomirlar bo’ylab qon yuboradigan yurakga o’xshab, bu yerda mutaxassislar va tovar-moddiy boyliklarni o’z vaqtida yetkazib berish, transportda tashishni amalga oshiradi.

Avtotransport xizmatining faoliyati nechog'lik muhimligini qahramonimiz juda yaxshi anglaydi. Uning kasbiy fazilatlari amaliyotda, ERIELL Groupning O’zbekistondagi turli loyihalarida ishtirok etish vaqtida paydo bo’ldi. Tezkorlik va yuqori kasbiy mahorati tufayli u hamkasblari hamda xodimlar orasida hurmat qozondi.
Jamoa bilan ishlar ekan, Bozorov Farxod Toxirovich nafaqat kasbiy ko’nikmalarini, balki umumiy maqsadlarga erishish uchun jamoada samarali hamkorlik qilish qobiliyatini ham namoyish qildi. Uning muvaffaqiyatga qarashi oilaviy farovonlik va Kompaniyalar guruhining gullab-yashnashi bilan uzviy bog’liqdir.

“Men uchun baxt – bu oilamning tinchligi va hotirjamligi, shuningdek, ERIELL guruhining barqarorligi va muvaffaqiyatli rivojlanishidir. Bu yerda ishlash men uchun — bu nafaqat majburiyat, balki sharafdir, shuning uchun men faoliyatimga bor kuch va shijoatimni ishga solaman”- deb so’zini yakunlaydi Farxod Bozorov.