September 14, 2022

ERIELL: Проходят обучающие курсы по ремонту и безаварийной эксплуатации винтовых забойных двигателей.

ERIELL: Проходят обучающие курсы по ремонту и безаварийной эксплуатации винтовых забойных двигателей.

По инициативе Производственно-технологического отдела производственного объединения (ПТО ПО) с 25 августа по 15 сентября на базе БПО «Бешкент» в Карши организованы обучающие курсы для инженеров-технологов по ремонту и безаварийной эксплуатации винтовых забойных двигателей (ВЗД).

ВЗД применяются для эксплуатации в сложных геологических условиях бурения и требуют высокой технической подготовки специалистов. Очень важно, чтобы инженеры-технологи использовали ресурс ВЗД с пользой, применяли оптимальный режим работы и осуществляли высокий контроль качества на спуско-подъемных операциях (СПО). Учебно-ознакомительные занятия провели технические специалисты компании ООО «ПФ СОКОЛ».

Благодаря организованному курсу ПТО ПО инженер-технологи узнали о принципах работы ВЗД, составляющих элементах, порядке действия при внештатных случаях и ревизии, мерах по предупреждению ликвидаций аварий на скважинах, а также ведении технологической документации.

Основная задача ПТО ПО ERIELL Group – безостановочный и безаварийный процесс строительства скважин, оперативный подбор конструкции для бурения, минимизация различных рисков в бурении – одним словом, все те процессы, которые влияют на общую эффективность работы скважин. Также в задачах Отдела правильно подобрать необходимые материально-технические ресурсы (МТР) и оборудование, исходя из скважинных условий.

В связи с этим, Отделом на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на высокоэффективную работу, в том числе и повышение производственных навыков сотрудников.

ERIELL: Vintli quduq dvigatellarini ta'mirlash va avariyasiz foydalanish bo‘yicha o‘quv kurslari bo‘lib o‘tmoqda

Ishlab chiqarish birlashmasining ishlab chiqarish texnologiya bo‘limi (IBITB) tashabbusi bilan 25 avgustdan 15 sentyabrga qadar Qarshi shahridagi “Beshkent” IXB negizida vintli quduq dvigatellari (VQD)ni ta'mirlash va avariyasiz foydalanish bo‘yicha muhandis-texnologlar uchun o‘quv kurslari tashkil etildi.

VQD burg‘ulashning murakkab geologik sharoitlarida foydalanish uchun qo‘llaniladi va mutaxassislarning yuqori texnik tayyorgarligini talab qiladi. Muhandis-texnologlar VQD vositasidan unumli foydalanib, eng maqbul ish tartibini qo‘llash va tushirish-ko‘tarish amaliyotlari (TKA) da yuqori sifatli nazoratni amalga oshirishlari juda muhim. O‘quv mashg‘ulotlarini «PF SOKOL» MChJ kompaniyasining texnik mutaxassislari olib bordi.

IBITB tomonidan tashkil etilgan kurslar natijasida muhandis-texnologlar VQDning ishlash tamoyillari, tarkibiy elementlari, shtatdan tashqari va taftish sharoitlarida harakatlar tartibi, quduqlardagi avariyalarni bartaraf etishning oldini olish choralari, shuningdek, texnologik hujjatlashtirish bilan tanishdilar.

ERIELL Group IBITBning asosiy vazifasi quduqlarni to‘xtovsiz va avariyasiz qurish jarayoni, burg‘ulash uchun konstruksiyaning tezkor to‘plami, burg‘ulashda turli xavflarni minimallashtirish-bir so‘z bilan aytganda, quduqlarning umumiy samaradorligiga ta'sir qiluvchi barcha jarayonlardan iborat. Shuningdek, bo‘lim vazifalariga quduq sharoitlaridan kelib chiqqan holda zarur moddiy-texnika resurslari (MTR) va uskunalarini to‘g‘ri tanlash ham kiradi.

Shu munosabat bilan boshqarma tomonidan muntazam ravishda yuqori samarali ishlarni amalga oshirish, jumladan, xodimlarning ishlab chiqarish malakasini oshirishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda.