May 27

Награждение участников тренинга «Школа руководителя»

Награждение участников тренинга «Школа руководителя»

В ERIELL Group состоялось награждение участников первого выпуска тренинга для руководителей. Недавно стартовавший цикл обучения направлен на повышение квалификации руководящего звена и топ-менеджмента компании. В первой сессии обучения приняли участие руководители департаментов и подразделений Группы компаний, проявившие заинтересованность в эффективной работе с кадрами, их поиске и выстраивании коммуникаций для успешного взаимодействия с коллективом.

Программа Школ руководителя состоит из 10 модулей, каждый из которых раскрывает инструменты управления исполнением и управления командой. Все руководители, прошедшие обучение, получили базовые практики управления , которые в конечном итоге направлены на создание единого информационного пространства и подходы к пониманию управленческих функций. Помимо развития управленческих знаний и навыков, устранения неэффективных методов управления внимание уделялось выявлению перспективных сотрудников для формирования кадрового резерва.

«Я очень рада, что Руководство ERIELL Group уделяет внимание интеллектуальному развитию персонала, для себя узнала много интересного. Идея вовлекать в процесс обучения представителей сразу нескольких компаний тоже, на мой взгляд, отличное решение, так как хорошие коммуникации внутри Группы компаний повышают командный дух персонала и улучшает качество работы. Хочу отметить высокий профессионализм Егора Романенко, он великолепно проводил занятия, нам всем действительно было очень интересно», - сказала Сайёра Миразизовна Абдуллаева, заместитель начальника Управления по работе с персоналом.

Инструменты, изучаемые  в тренинге, ориентированы не только на ERIELL, но и на построение эффективной работы внутри Группы компаний в целом.

"Rahbar maktabi" treningi ishtirokchilarini taqdirlash

ERIELL Groupda rahbarlar uchun tashkil etilgan treningning ilk bitiruvchilarini taqdirlash marosimi bo’lib o’tdi.  Yaqindagina start olgan ta’lim  sikli kompaniya rahbarlari va top-menejerlar malakasini oshirishga qaratilgan. Ta’limning ilk sessiyasida kadrlar bilan samarali ishlash, ularni izlash va jamoa bilan muvaffaqiyatli harakat qilishi uchun aloqa o’rnatishga qiziqish bildirgan Kompaniyalar guruhining departament va bo’limlari rahbarlari ishtirok etdi.

Rahbar maktabi dasturi 10 ta moduldan iborat bo’lib, ularning har biri ijroni boshqarish va jamoani boshqarish vositalarini ochib beradi. Tahsil olgan barcha rahbarlar pirovardida yagona axborot makoni va boshqaruv funksiyalarini tushunishga yordam beruvchi yondashuvlarni yaratishga qaratilgan boshqarish amaliyotlariga ega bo’ladi. Boshqarish bilimlari va ko’nikmalarini rivojlantirish, boshqaruvning samarasiz usullarini bartaraf etishdan tashqari kadrlar zaxirasini shakllantirish uchun istiqbolli xodimlarni aniqlashga ham e’tibor berildi.

“ERIELL Group rahbariyati xodimning intellektual rivojlanishiga e’tibor qaratayotganidan juda hursandman. O’zim uchun ko’p narsalarni bilib oldim. O’qitish jarayoniga bir nechta kompaniyalar vakillarini birdaniga jalb etish g’oyasi fikrimcha a'lo darajadagi yechim, chunki, Kompaniyalar guruhi ichidagi yaxshi aloqalar xodimning jamoaviy ruhini oshiradi va ish sifatini yaxshilaydi. Yegor Romanenkoning yuksak kasbiy mahoratini qayd etmoqchiman. U mashg’ulotlarni juda yaxshi o’tdi, darhaqiqat biz hammamizga g’oyat qiziq bo’ldi”, - deydi Xodim bilan ishlash bo’yicha boshqarma boshlig’i o’rinbosari Sayyora Mirazizovna Abdullayeva.

Treningda o'rganiladigan vositalar nafaqat xodimlarni to'g’ri tanlash, balki umuman, Kompaniyalar guruhi ichida samarali faoliyatni tashkil etishga yo’naltirilgan.