September 23, 2022

Более 270 специалистов ERIELL прошли обучение

Более 270 специалистов ERIELL прошли обучение

Ключевой принцип ERIELL Group постоянно развивать профессиональные навыки сотрудников компании. Важно, чтобы специалисты понимали свои перспективы, выстраивали четкий план карьерного роста, росла уверенность в своих навыках и повышалась эффективность труда. Так был создан собственный корпоративный учебный центр ERIELL prof education.

Обучение на курсах в первом полугодии 2022 года прошли более 270 специалистов ERIELL.

✔️ 22 обучающих курса и тренингов.
✔️ Среди тем курсов: «Управление персоналом», «Лидерство и командообразование», «Управление проектами», «Передовые цифровые технологии», «Профессиональное пользование Excel и работа с 1С», «Управление документооборотом», «Управление механизацией».

✔️ Особое внимание удекляется узконаправленным дисциплинам, например, организованным для Службы наклонно-направленного бурения (ННБ) курсам: «Основы ННБ», «Проектирование наклонно-направленных скважин», «Подбор долота для оптимизации режима бурения НН скважин».

📌 ERIELL prof education создан в феврале 2018 года по инициативе руководства ERIELL Group с целью повышения квалификации кадров среднего и высшего звена управления.
📌 На курсах проводятся месячное и выездное обучение, специальные тренинги и другие формы интерактивного обучения.

270 dan ortiq ERIELL mutaxassislari ta'lim oldilar

ERIELL Group kompaniyasining asosiy tamoyili kompaniya xodimlarining kasbiy mahoratini doimiy ravishda oshirishdan iborat. Mutaxassislar o‘z istiqbollarini tushunishlari martabaga erishishning aniq rejasini ishlab chiqishlari, o‘z salohiyatlariga ishonishlari va ish samaradorligini oshirishlari juda muhim. ERIELL prof education shaxsiy korporativ o‘quv markazi ana shuning uchun yaratilgan.

270 nafardan ortiq ERIELL mutaxassislari 2022 yilning birinchi yarmida kurslarda ta'lim oldilar.

✔️ 22 ta o‘quv kurslari va treninglardan iborat.
✔️ Kurslar «Xodimlarni boshqarish», «Etakchilik va jamoa tuzish», «Loyihalarni boshqarish», «Ilg‘or raqamli texnologiyalar», «Excel va 1S bilan ishlashda professional foydalanish», «Hujjat aylanishini boshqarish», «Mexnaizasiyalashtirishni boshqarish» singari mavzularda bo‘lib o‘tdi.
✔️ Xususan, tor yo‘nalishdagi fanlarga alohida e'tibor beriladi. Masalan: Qiya-yo‘naltirilgan burg‘ulash (QYB)xizmati uchun quyidagi kuslar «QYB asoslari», «Qiya-yo‘naltirilgan quduqlarni loyihalashtirish», «QY quduqlarni burg‘ulash tartibini optimallashtirish uchun iskana tanlash» mavzularida tashkil etildi.

📌 ERIELL prof education 2018 yilning fevral' oyida ERIELL Group rahbariyati tashabbusi bilan boshqaruvning o‘rta va oliy bo‘g‘in kadrlarining malakasini oshirish maqsadida tashkil etildi.
📌 Kurslar oylik va ko‘chma ta'lim, maxsus treninglar va interaktiv ta'limning boshqa shakllarida o‘tkaziladi.