June 7, 2022

ERIELL Group: Новый опыт и знания для Службы ННБ

ERIELL Group: Новый опыт и знания для Службы ННБ

Очередной курс по наклонно-направленному бурению (ННБ) проходит 4-7 июня 2022 года группа молодых инженеров ERIELL Group. Тема обучения на этот раз – «Выбор долота для оптимизации бурения НН скважин».

Обучение имеет практическую направленность и организовано на Базе производственного обеспечения (БПО) «Бешкент» в г. Карши.

Модератором курса выступил ведущий технолог по наклонно-направленному бурению Службы ERIELL Directional Drilling Services Максим Агеев, имеющий 10 лет стажа работы в крупных международных нефтесервисных компаниях.

В ходе обучения слушатели осваивают новые знания и навыки по выбору долот согласно геологическим, техническим и технологическим параметрам, расчету гидравлики, описанию износа долот согласно классификации IADC.

Молодые специалисты, в частности, составляли код износа по разным видам долот, которые им были выданы в качестве образца. Участники курса активно осваивают полученные знания, обсуждая вопросы и определенные ситуации, которые встречались в их практической деятельности.

Добавим, что с начала 2022 года это 5-ый по счёту курс для специалистов Сервиса наклонно-направленного бурения. Большинство тренингов состоялось в корпоративном учебном центре ERIELL prof education в Ташкенте. Всего за неполных 6 месяцев обучение прошли 44 сотрудника СННБ.

ERIELL Group: QYB Xizmati uchun yangi tajriba va bilimlar

ERIELL Group kompaniyasining yosh muhandislar guruhi uchun 2022 yilning 4-7 iyun kunlari qiya-yo‘nalishli burg‘ulash (QYB) bo‘yicha navbatdagi o‘quv kursi bo‘lib o‘tmoqda. O‘quv kursining bu safargi mavzusi – “NN quduqlarini bug‘ulashni optimallashtirish uchun iskana tanlash”.

O‘quv kursi amaliy yo‘nalishga ega bo‘lib, Qarshi shahridagi “Beshkent” ishlab chiqarishni ta'minlash (BIT) bazasida tashkil etilgan.

ERIELL Directional Drilling Services Xizmatining qiya-yo‘nalishli burg‘ulash bo‘yicha yetakchi texnologi, yirik xalqaro neft' xizmatini ko‘rsatuvchi kompaniyalarda 10 yillik mehnat stajiga ega bo‘lgan Maksim Ageev o‘kuv kursi moderatori sifatida ishtirok etdi.

O‘quv kursi davomida tinglovchilar geologik, texnik va texnologik ko‘rsatkichlariga muvofiq isnakalarni tanlash, gidravlika hisob-kitoblariga, IADC tasnifiga binoan iskananing eskirishini tavsiflash bo‘yicha yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtiradilar.

Yosh mutaxassislar, xususan, ularga namuna sifatida berilgan, har xil turdagi iskanalar bo‘yicha eskirish kodini tuzdilar. O‘quv kursi ishtirokchilari o‘zlarining amaliy faoliyatida duch kelgan savollarni va ma'lum bir vaziyatlarni muhokama qilish orqali olingan bilimlarni faol o‘zlashtiradilar.

Qo‘shimcha qilib aytamizki, 2022 yilning boshidan buyon hisob bo‘yicha, Qiya-yo‘nalishli burg‘ulash xizmati mutaxassislari uchun bu 5-kurs hisoblanadi. Treninglarning aksariyat qismi Toshkent shahridagi ERIELL prof education korporativ o‘quv markazida bo‘lib o‘tdi. Hammasi bo‘lib sal kam 6 oy ichida 44 nafar QYBX xodimlari o‘quv mashg‘ulotlarida qatnashdilar.