April 7, 2022

117 специалистов ERIELL прошли в этом году обучение по «Управлению персоналом»

117 специалистов ERIELL прошли в этом году обучение по «Управлению персоналом»

117 специалистов ERIELL прошли за 3 месяца текущего года обучение по «Управлению персоналом». Данный курс по заказу компании разработан образовательным центром «ERIELL prof еducation».

Менеджеры среднего и высшего звена структурных подразделений Компании получили новые знания в ходе интенсивных 3-х дневных тренингов «Управление персоналом». В период с 9 февраля по 1 апреля 2022 года в «ERIELL prof еducation» проведено 7 таких тренингов.

Главное богатство любой современной организации - это человеческий капитал. И знание того, как превратить персонал в ключевой фактор инновационного развития, является базисом успешности компании.

Признание значимости каждого сотрудника, изучение его потенциала, мотиваций ведут к повышению вклада специалистов в реализацию стратегических задач, стоящих перед компанией. Сегодня это – основа успешного кадрового менеджмента.

Большой интерес участников тренингов вызвал ряд тем. В их числе «Пирамида компетенций и управленческих навыков сотрудников в компании. Лидерство и матрицы управления организацией», занятие по которой проводил профессор Академии государственного управления при Администрации Президента Республики Узбекистан, д.э.н. М.Б. Хамидулин.

Международный тренер, профессор, доктор политических наук А.А. Файзуллаев провёл интерактивные занятия по теме «Коммуникация в организации, лидерство и командообразование». Директор «ERIELL prof еducation», профессор, доктор педагогических наук Ю.Н. Абдуллаев ознакомил менеджеров компании с актуальной темой «Корпоративная культура и профессиональная этика. Корпоративная социальная ответственность в управлении персоналом».

Слушатели курса также ознакомились с такими направлениями, как нормы межличностного общения, создание благоприятного психологического климата в коллективе, развитие эмоционального интеллекта и его использование в управлении персоналом и другими.

Отметим, что в завершении проводилось анкетирование слушателей на предмет оправдания их ожиданий от курса. Средняя оценка уровня работы преподавательского состава составила 4,89 балла из 5 возможных.

В апреле в «ERIELL prof education» запланировано для сотрудников ERIELL проведение тренинга «Передовые цифровые технологии».

ERIELL kompaniyasining 117 ta mutaxassisi bu yil «Xodimlarni boshqarish» bo‘yicha o‘qitildi

ERIELL kompaniyasining 117 ta mutaxassisi joriy yilning 3 oyi davomida «Xodimlarni boshqarish» bo‘yicha o‘qishdi. Kompaniya buyurtmasiga asosan mazkur kurs «ERIELL prof yeducation» ta'lim markazi tomonidan ishlab chiqildi.

Kompaniya tuzilmasi bo‘linmalarining o‘rta va yuqori bo‘g‘in menedjerlari 3 kunlik «Xodimlarni boshqarish» bo‘yicha jadal kunduzgi mashg‘ulotlar davomida yangi bilimlarga ega bo‘lishdi. 2022 yil 9 fevraldan 1 aprelgacha «ERIELL prof yeducation» da shunday treninglardan 7 tasi o‘tkazildi.

Har qanday zamonaviy tashkilotda eng muhim boylik – bu inson kapitalidir. Va xodimlarni innovasion taraqqiyotning asosiy omiliga aylantirish kompaniya muvaffaqiyatining poydevori hisoblanadi.
Har bir xodimning qimmatliligini e'tirof etish, uning salohiyati, motivasiyalarini o‘rganish kompaniya oldida turgan strategik vazifalarni amalga oshirishda mutaxassislar qo‘shadigan xissasining ortishiga olib keladi.

Qator mavzular trening ishtirokchilarining katta qiziqishini uyg‘otdi. Ularning ichida “Kompaniyadagi xodimlarning vakolatlari va boshqaruvchilik ko‘nikmalari piramidasi. Yetakchilik va tashkilotni boshqarish matrisalari” ham bor. Bu mavzu bo‘yicha mashg‘ulotlarni O‘zbekiston Respublikasi Aministratsiyasi qoshidagi Davlat boshqaruvi akademiyasi professori, i.f.d. M.B.Xamidullin olib bordi.

Xalqaro murabbiy, professsor, siyosiy fanlar doktori A.A.Fayzullaev “Tashkilotda kommunikasiya, yetakchilik va jamoani tashkil etish” mavzusida interfaol mashg‘ulotlar olib bordi. «ERIELL prof yeducation» direktori, professor, pedagogika fanlari doktori Yu.N.Abdullaev kompaniya menedjerlarini dolzarb mavzu “Koporativ madaniyat va kasbiy ahloq. Xodimlarni boshqarishda korporativ ijtimoiy ma'suliyat” bilan tanishtirdi.

Kurs tinglovchilari, shuningdek shaxslararo muloqot me'yorlari, mehnat jamoasida ijobiy psixologik muhit yaratish, emosional intellektni rivvojlantirish va xodimlar hamda boshqalarni boshqarishda undan foydalanish kabi yo‘nalishlar bilan tanishdi.

Ta'kidlab o‘tamizki, trening yakunida tinglovchilar orasida so‘ronoma o‘tkazilib, unda kursdan kutilgan natija olingan-olinmaganligi xaqida savol berildi. O‘qituvchilar tarkibi ishining darajasiga berilgan o‘rtacha baho mavjud 5 balldan 4,89 ballni tashkil etdi.

Aprelda «ERIELL prof education» da ERIELL xodimlari uchun “Ilg‘or raqamli texnologiyalar” treningi o‘tkazish rejalashtirilgan.