November 30, 2023

Преимущества опрессовки скважин «зеленым цементом»

Преимущества опрессовки скважин «зеленым цементом»

В строительстве скважин одним из важнейших мероприятий выступает их опрессовка. Это процесс, в ходе которого проверяется герметичность обсадных колонн. Обычно он проводится после застывания цемента в затрубном пространстве колонны.

Однако значительные изменения давления внутри обсадной колонны после застывания цемента могут привести к расширению и сжатию трубы, негативно влияя на сцепление цемента с колонной и породами. Это также увеличивает риск появления каналов и трещин в цементном материале.

Во избежание подобных рисков и для улучшения качества работ на скважине № 28 «Куйи Сургиль» Устюртской экспедицией была успешно применена технология опрессовки обсадной колонны на «зеленом цементе». Этот метод используется на завершающем этапе цементирования, когда цемент еще находится в жидком состоянии, и исключает механическое воздействие на цементный камень, сохраняя его первоначальную целостность. Такой способ помогает обеспечить долговечность и надежность скважины.

Применение технологии на скважине привело к значительному сокращению сроков ее строительства на 0,72 суток. Благодаря оптимизации процесса опрессовки обсадной колонны без воздействия на цементный материал в твердом состоянии получены высокие результаты акустического контроля за цементированием (АКЦ).

Использование технологии опрессовки обсадной колонны на «зеленом цементе» не только улучшает технические характеристики скважины, но и приносит экономические выгоды в виде сокращения бюджетных расходов, времени строительства и ресурсов.

Quduqlarni "yashil sement" bilan presslash afzalliklari

Quduqlarni qurishda eng muhim choralardan biri ularni presslashdir. Bu korpus kolonnalarining germetikligini tekshirish jarayoni. Odatda sement ustunning halqasida qattiqlashgandan keyin amalga oshiriladi.

Biroq, sement qotib qolgandan so'ng, korpus ichidagi bosimning sezilarli o'zgarishi quvurning kengayishiga va kichrayishiga olib kelishi mumkin, bu esa sementning korpus va jinslarga yopishishiga salbiy ta'sir qiladi. Shuningdek, sementli materialda kanal va yorilish xavfini oshiradi.

Bunday xavf-xatarlarning oldini olish va 28-sonli “Quyi surgil” qudug‘ida ish sifatini oshirish maqsadida Ustyurt ekspeditsiyasi “yashil sement” yordamida korpusni press bilan tekshirish texnologiyasini muvaffaqiyatli qo‘lladi. Bu usul sementning oxirgi bosqichida, sement hali ham suyuq holatda bo'lganda qo'llaniladi va sement toshiga mexanik ta'sirni bartaraf qiladi, uning asl germetikligini saqlaydi. Bu usul quduqning uzoq muddat xizmat qilishi va ishonchliligini ta'minlashga yordam beradi.

Quduqda texnologiyadan foydalanish uning qurilish muddatini 0,72 kunga sezilarli darajada qisqartirishga olib keldi. Qattiq holatda sement materialiga ta'sir qilmasdan korpusni bosish jarayonini optimallashtirish orqali akustik sementlashni nazorat qilish bo'yicha yuqori natijalarga erishildi.

Yashil sement korpusining bosimini tekshirish texnologiyasidan foydalanish nafaqat quduqning texnik xususiyatlarini yaxshilaydi, balki byudjet xarajatlarini, qurilish vaqtini va resurslarni qisqartirish shaklida iqtisodiy foyda keltiradi.