May 18, 2022

ERIELL : Выполнение плана по программе КРОФ

ERIELL : Выполнение плана по программе КРОФ

ERIELL Group в марте-апреле 2022 года завершены работы по 8-ми плановым направлениям по программе КРОФ на месторождениях заказчика ИП ООО SEG.

ERIELL является Генеральным подрядчиком на объектах Sanoat Energetika Guruhi (SEG) в рамках программы «Капитальный ремонт основных фондов» (КРОФ) в период 2020-2023 гг.

За последние 2 месяца специалистами Управления капитального ремонта скважин (УКРС) ERIELL выполнены следующие плановые работы:

- На УПН «Северный Шуртан» (установка подготовки нефти) произведён ремонт насосов и дополнительной ёмкости объёмом 50 кубометров для слива жидкости с автоцистерны;
- На месторождениях «Северный Шуртан» (скважины №№20, 21, 13) и «Илим» (скважина №7) сооружены устройства для навеса станции управления ременной станки-качалки «ROTAFLEX»;
- На «Илим» произведён ремонт рабочих площадок и лестниц, установленных на скважинах №№4, 5, 11, 12;
- На месторождениях «Илим» (скважина №7) и «Северный Шуртан» (трансформаторные пункты №№11 и 20) устроены ограждения трансформаторов;
- Ограждено факельное хозяйство УПН (установка подготовки нефти) цеха добычи нефти и газа месторождения «Северный Шуртан»;
- На месторождении «Крук» заменён участок выкидной линии от скважины №96 до СП-3 протяженностью 790 м.

Добавим, что программа «Капитальный ремонт основных фондов», реализуемая ERIELL Group на объектах SEG, охватывает месторождения Кашкадарьинской и Бухарской областей, Ферганской долины.

ERIELL : KROF dasturi bo‘yicha reja bajarildi

2022 yilning mart-aprel oylarida ERIELL Group tomonidan KROF dasturi bo‘yicha buyurtmachi SEG MChJ XK konlarida 8 reja yo‘nalishlari bo‘yich ishlar yakunlandi.

ERIELL 2020-2023 yillarda Sanoat Energetika Guruhi (SEG) ob'ektlarida “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” dasturi doirasida Bosh pudratchisi hisoblanadi.

So‘nggi 2 oyda ERIELL Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi (QKTB) mutaxassislari tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirilgan:

- “Shimoliy Sho‘rtan” NTU (neftni tayyorlash uskunasi) da nasoslar va avtosisternadan suyuqlikni chiqarish uchun 50 kub metr hajmli qo‘shimcha sig‘imni ta'mirlash ishlari amalga oshirildi;
- “Shimoliy Sho‘rtan” konlarida (20, 21, 13-quduqlarda) va “Ilim” qudug‘ida «ROTAFLEX» kamarli tebranma stanka boshqarish stansiyasi shiyponi uchun qurilmalar bunyod etildi;
- «Ilim» da 4, 5, 11, 12-quduqlarda o‘rnatilgan ishchi maydonchalar va zinalarni ta'mirlash ishlari amalga oshirildi;
- «Ilim» (№7-quduq) va «Shimoliy Sho‘rtan» (11 va 20-transformator punktlari) konlarida transformatorlar uchun to‘siqlar o‘rnatildi;
- “Shimoliy Sho‘rtan” neft' va gaz qazib olish sexi NTU (neftni tayyorlash uskunasi) mash'ala xo‘jaligi atrofi to‘siq bilan o‘raldi;
- «Kruk» konida 96-quduqdan SP-3 gacha uzunligi 790 metr bo‘lgan tashlama quvur maydoni o‘zgartirildi.

Qo‘shimcha qilib aytish kerakki, ERIELL Group tomonidan SEG ob'ektlarida amalga oshirilayotgan “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” dasturi Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari va Farg‘ona vodiysi konlarini o‘z ichiga oladi.