June 9, 2023

Успешный спуск колонн на скважинах 

Успешный спуск колонн на скважинах

Специалистами Сурхандарьинской экспедиции ERIELL Group совместно со службой по креплению скважин произведен успешный спуск технических колонн на 2-х скважинах вертикальной и наклонно-направленной, до проектных глубин 3100 и 3447 м.

При спуске на одной из скважин была применена передовая система CRT (Casing Running Tool), позволяющая эффективно промывать, передвигать и вращать колонну. Это особенно важно, если соединения труб рассчитаны на вращение, что значительно повышает успешность процесса спуска и обеспечивает высокое качество цементирования колонн.

Работы проводились бригадой № 38 под руководством бурового мастера Худойшукурова Ш. и бригадой № 43, руководили которой буровые мастера Султонов Р. И Ибодуллаев Ё.

Quduqlarda ustunlarni muvaffaqiyatli tushirish 

Surxondaryo ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan quduqlarni mustahkamlash xizmati bilan birgalikda loyihalash chuqurligi 3100 va 3447 metr  bo‘lgan vertikal va qiya-yo‘naltirilgan ikkita quduqda texnik ustunlarni muvaffaqiyatli tushirish amalga oshirildi.  

Quduqlardan biridagi tushirishda ustunlarni samarali yuvish, siljitish va aylantirishga imkon beruvchi ilg‘or CRT (Casing Running Tool) tizimi qo‘llanildi.  Bu ayniqsa quvurlarni birlashtirish aylantirishga mo‘ljallangan bo‘lganda juda muhim, chunki bu, tushirish jarayoninning muvaffaqiyatli bo‘lishi va ustunlarning yuqori sifatli sementlanishini ta'minlaydi.

Bu boradagi ishlar burg‘ulash ustasi Xudoyshukurova Sh  rahbarligidagi 38-sonli brigada va burg‘ulash ustalari Sultonov R va Ibodullaev Yo rahbarligidagi 43-sonli brigada tomonidan olib borildi.