March 17, 2022

#Интересноевотрасли: Ученые предлагают хранить углерод в камнях

#Интересноевотрасли: Ученые предлагают хранить углерод в камнях

За рубежом в настоящее время набирает популярность метод подземного хранения CO2. Альтернативу ему, а именно закачивать CO2 в горные минералы, предлагают исследователи Колумбийского университета.

Минерализация углерода происходит в естественной среде благодаря выветриванию горных пород, которые столетиями накапливают CO2. Однако потенциал естественного улавливания долгое время считался ограниченным: минерализация постепенно приводит к закупориванию пор в породах, что блокирует обширное проникновение CO2.

Ученые Колумбийского университета, как сообщает портал Американского геофизического союза, выяснили, что в некоторых породах, кристаллы, формирующиеся в процессе минерализации, расширяют породу, образуя в ней трещины – это, в свою очередь, приводит к увеличению площади поверхности, способной накапливать углерод. Примером подобной породы является оливин – минерал зеленого цвета, имеющий вулканическое происхождение.

До этого профессор Грег Диппл из Университета Британской Колумбии выявил способность карбонатных минералов (в частности, карбоната магния) улавливать CO2 из атмосферы и хранить его в течение столетий. Это открытие взяла на вооружение алмазодобывающая компания De Beers, которая начала закачивать CO2 в переработанный кимберлит – алмазоносную горную породу.

Сегодня создание мощностей по улавливанию CO2 становится одним из наиболее популярных методов декарбонизации нефтегазовой отрасли.

Sohaga doir qiziqarli ma'lumotlar: Olimlar uglerodni toshlarda saqlashni taklif qilmoqda

Xorijda xozirgi kunda CO2 ni yer ostida saqlash usuli tobora ommalashib bormoqda. Unga muqobil variant sifadtida CO2 ni tog‘ minerallariga joylagan xolda saqlash usuli Kolumbiy universiteti olimlari tomonidan taklif qilinmoqda.

Uglerod mineralizasiyasi tabiiy sharoitlarda, asrlar davomida CO2 to‘plab kelgan tog‘ jinslarining nurashi tufayli yuz beradi. Ammo, ancha paytgacha uning tabiiy sharoitlarda saqlanish salohiyati cheklangan,deb hisoblangan: mineralizasiya asta-sekin jinslaragi g‘ovaklarning yopilishiga olib kelib, bu o‘z navbatida CO2 ning ko‘p miqdorda kirishi uchun yo‘llarni to‘sadi.
Amerika geofizika uyushmasi xabar berishicha, Kolumbiya universiteti olimlari mineralizasiya jarayonida shakllanadigan kristallar ba'zi jinslarda ularni kengaytirishi, shu sababli ularda yoriqlar paydo bo‘lishi, buning oqibatida ularning uglerod to‘plashga moyil bo‘lgan yuzasining kengayishiga olib kelishini aniqladilar. Bunday jinsga vulkanik kelib chiqishga ega bo‘lgan yashil rangli mineral -olivin misol bo‘la oladi.

Bungacha Britaniya Kolumbiyasi universiteti professori Greg Dippl karbonat minerallarning atmosferadan CO2 tortib olish va uni asrlar davomida saqlash qobiliyatini aniqladi. Bu kashfiyotni olmos qazib oluvchi De Beers kompaniyasi o‘ziga yo‘riqnoma sifatida olib, CO2 ni qayta ishlangan kimberlit-olmosga boy tog‘ jinsiga kiritish bo‘yicha ishlarni boshlab yubordi.

Bugungi kunda CO2ni tortib olish bo‘yicha quvvatlarni yaratish neft'-gaz soxasini dekarbonizasiyalashdagi eng ommabop usullardan biriga aylanib bormoqda.