July 19, 2022

ERIELL: Скважина №275 месторождения «Ходжаабад» возвращена из ликвидации и даёт дебит нефти

ERIELL: Скважина №275 месторождения «Ходжаабад» возвращена из ликвидации и даёт дебит нефти

ERIELL Group на месторождении «Ходжаабад» (Андижанская область) с июня 2022 года вновь даёт нефть скважина №275, которая находилась в ликвидации с 1967 года.

Скважина этого одного из старейших месторождений Узбекистана впервые была введена в эксплуатацию в ноябре 1952 года.

Через 15 лет, в сентябре 1967 года, скважина №275 из-за нерентабельности была отправлена в ликвидационный фонд. Применив современные технологии, специалисты нефтесервисной Группы компаний сумели вернуть скважину к жизни.

В настоящий момент после вывода на режим, скважина №275 месторождении «Ходжаабад» работает со среднесуточным дебитом нефти 2,5 тонн в сутки.

Для получения такого результата специалисты бригады №60 Управления капитального ремонта скважин (КРС) ERIELL в период с 29 апреля по 15 июня текущего года провели ряд необходимых мероприятий.

В начале были разбурены цементные мосты и проведена нормализация забоя различными инструментами до глубины 752 метра. Затем сделаны геофизические исследования для определения остаточного насыщения пластов. По результатам ГИС проведена перфорация VI-пласта палеогеновых отложений.

После проведения этих и других мероприятий, получения нефти, скважина передана заказчику – ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

Добавим, что ERIELL Group является Генеральным подрядчиком на объектах SEG в рамках программы «Капитальный ремонт основных фондов», рассчитанной на 2020-2023 гг. Проект охватывает месторождения Кашкадарьинской и Бухарской областей, Ферганской долины.

ERIELL: “Xo‘jaobod” konining 275-sonli qudug‘i likvidatsiyadan qaytarildi va hozirda debit neft oqimi olinmoqda.

ERIELL Group tomonidan 2022-yil iyun oyidan boshlab "Xo‘jaobod" konining (Andijon viloyati) 1967-yildan buyon likvidatsiyada bo'lgan 275-sonli qudug'idan neft qazib olinmoqda.

Oʻzbekistondagi eng qadimiy konlardan biri boʻlgan ushbu quduq ilk bor 1952-yil noyabr oyida ishga tushirilgan.

Oradan 15 yil o‘tib, 1967-yil sentabr oyida 275-sonli quduq norentabelligi tufayli likvidatsiya fondiga yuborilgan. Kompaniyalar guruhi mutaxassislari zamonaviy texnologiyalarni qo‘llagan holda quduqni qayta ishga tushirishga muvaffaq bo‘ldi.

“Xo‘jaobod” konining 275-sonli qudug‘i ishga tushirilgach, sutkasiga o‘rtacha 2,5 tonna neft qazib olinmoqda.

Bunday natijaga erishish uchun ERIELL kompaniyasining Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi 60-sonli brigadasi mutaxassislari tomonidan joriy yilning 29 aprelidan 15 iyuniga qadar bir qator zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Dastlab 752 metr chuqurlikda sement ko‘priklar burg‘ilanib, tubi turli asbob-uskunalar yordamida normallashtirildi. Keyin qatlamlarning qoldiqli to'yinishini aniqlash uchun geofizik tadqiqotlar o'tkazildi. Quduqlarni kesish natijalariga ko'ra paleogen qatlamlarning VI qavatini teshish ishlari amalga oshirildi.

Shu va boshqa ishlar amalga oshirilganidan so'ng quduqdan neft olindi va obyekt buyurtmachi – “Sanoat Energetika Guruhi” (SEG) MChJ Xkga topshirildi.

Eslatib o‘tamiz, ERIELL Group 2020-2023 yillarga mo'ljallangan “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” dasturi doirasida SEG obyektlarining Bosh pudratchisi hisoblanadi. Loyiha Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari, Farg‘ona vodiysidagi konlarni qamrab olgan.