June 27, 2022

Наши Лица: В кадре - Бехзод Султанов

«Работая в компании, я обрёл бесценный опыт, научился работать с командой и организовать командную работу».

Сегодня героем рубрики #НашиЛица стал Бехзод Тохирович Султанов, заместитель руководителя службы СААП (Служба администрирования активов производства).

Его профессиональный рост был целеустремлённым и успешным. Бехзод Тохирович начал работу в ERIELL Group в марте 2015 года на должности Слесаря ПРЦ (Прокатно-ремонтный цех).

Практически каждый год наш герой, наращивая свой опыт и профессионализм, уверенно поднимался по карьерной лестнице и в конце 2019 года он назначен на должность руководителя Складского хозяйства. В 2021 году Склад стал отдельной службой СААП и Бехзода Тохировича назначили на должность Заместителя руководителя службы СААП.

Сегодня в обязанности Бехзода Тохировича входит организация оперативного складского учёта по РБЕ СА, контроль уровня запасов для бесперебойной работы компании, контроль за оборачиваемостью запасов.

Бехзод Султанов считает, что получил бесценный опыт, работая в компании. За эти годы он научился работать в команде и правильно организовывать такую работу.

Больше всего наш герой ценит в сотрудниках порядочность и честность, а также выполнение поставленных задач со стороны руководства в срок и без ошибок.

И, безусловно, как и у каждого, у него своё понимание счастья, которое многое раскрывает в его характере и ценностях.

«Счастье для меня – уверенность в завтрашнем дне. Счастье – это улыбки моих детей».

“Kompaniyadagi faoliyatim davomida, men bebaho tajribaga ega bo‘ldim, jamoa bilan ishlashni va jamoaviy ishlarni tashkil qilishni o‘rgandim”.

#BizningQiyofalar ruknining bugungi qahramoni IABX (Ishlab chiqarish aktivlarini boshqarish xizmati) rahbari o‘rinbosari Behzod Toxirovich Sultanov bo‘ldi.

Uning kasbiy o‘sishi maqsadli va muvaffaqiyatli bo‘ldi. Behzod Toxirovich ERIELL Group kompaniyasidagi faoliyatini 2015 yilning mart oyida PTS(Prokat-ta'mirlash sexi) chilangari (slesar') lavozimidan boshladi.

Deyarli qahramonimiz har yili o‘z tajribasi va mahoratini oshirib, martaba zinapoyalaridan ishonch bilan ko‘tarilib, 2019 yil oxirida u Ombor xo‘jaligi rahbari lavozimiga tayinlandi. 2021 yilda Ombor alohida IABX xizmatiga aylandi va Behzod Toxirovichni IABX xizmati rahbari o‘rinbosari lavozimiga tayinlashdi.

Bugungi kunda Behzod Toxirovichning vazifalariga RBE SA bo‘yicha ombor hisobini operativ tarzda tashkil etish, kompaniya uzluksiz faoliyat ko‘rsatishi uchun zahiralar darajasini nazorat qilish, zahiralar aylanmasini nazorat qilish kiradi.

Behzod Sultanov kompaniyada ishlab bebaho tajribaga ega bo‘ldim deb hisoblaydi. Shu yillar davomida u jamoada ishlashni hamda bunday ishlarni to‘g‘ri tashkil qilishni o‘rgandi.

Hammasidan ko‘proq qahramonimiz xodimlardagi vijdonlilik va halollikni, shuningdek, rahbariyat tomonidan berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida va xatolarsiz bajarishini qadrlaydi.

Va albatta, hamma kabi, uning ham o‘z baxt tushunchasi bor, bu uning tabiati va qadriyatlari haqida ko‘p narsalarni ochib beradi.

“Baxt men uchun – kelajakka ishonch. Baxt – bu mening farzandlarim kulgusidir”.