October 4, 2023

Нефть: от первых применений к масштабной добыче

Нефть: от первых применений к масштабной добыче

А вы знали, что люди использовали нефть задолго до ее масштабной добычи? «Черное золото» известно уже более 6000 лет. Однако раньше никто не задумывался о ее добыче – пользовались ею в случае естественного просачивания сквозь землю.

Например, в древнем Вавилоне битум применяли при строительстве зданий и для герметизации морских судов.

В VIII веке гудрон впервые использовали в Багдаде при строительстве дорог, а древние египтяне и греки применяли в быту примитивные нефтяные лампы для освещения, топливом для которых служили легкие нефти.

27 августа 1859 года – эта дата стала прорывом в добыче нефти. Эдвин Дрейк стал первым, кому удалось извлечь ее из скважины. Это событие кардинально изменило ход истории нефтяной промышленности.

Изначально большую часть нефти перерабатывали в керосин и использовали как топливо для осветительных ламп. Со временем продукты переработки этого ресурса стали применяться для заправки автомобилей и производства электроэнергии.

Neft: birinchi qo'llashdan tortib keng ko'lamli qazib olishgacha

Odamlar neftni keng miqyosda qazib olishdan ancha oldin ishlatishganini bilasizmi? "Qora oltin" haqida 6000 yildan ortiq vaqt oldin ham ma'lum bo'lgan. Biroq, ilgari hech kim uni qazib olish haqida o'ylamagan - insonlar uni faqat yerdan tabiiy holda oqib chiqayotganda ishlatishgan.

Masalan, qadimgi Bobilda bitum binolarni qurishda va dengiz kemalarini germetizatsiya qilishda ishlatilgan.

8-asrda qatron birinchi marta Bagʻdoddagi yoʻl qurilishida qoʻllanila boshladi, qadimgi misrliklar va yunonlar kundalik hayotda yorugʻlik uchun ibtidoiy neft lampalaridan foydalanganlar, ularning yoqilgʻisi yengil neft boʻlgan.

1859 yil 27-avgust - bu sana neft qazib olishda muhim kun bo'lgan. Neft quduqdan birinchi bo'lib Edvin Dreyk qazib olgan. Bu voqea neft sanoati tarixini tubdan o'zgartirgan.

Dastlab, neftning katta qismi kerosinga qayta ishlangan va lampalarni yoritish uchun yoqilg'i sifatida ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan ushbu resursning qayta ishlangan mahsulotlari avtomobillarga yonilg'i quyish va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatila boshladi.