October 23, 2023

Интересное в отрасли. Вкусы нефти

Интересное в отрасли. Вкусы нефти

Знаете ли вы, что нефть, как практически любое вещество на Земле, имеет вкус?

Нет, пробовать ее ни в коем случае не надо - достаточно провести анализ образцов в специальных лабораториях. Если содержание серы превышает 0,5%, то нефть называют «кислой», в то время как при меньшем содержании она считается «сладкой». Когда в составе нефти обнаруживается большое количество минеральных солей, чаще всего хлоридов, она получает статус «соленой».

Для специалистов в области нефтедобычи наиболее «вкусными» считаются «сладкие» углеводороды. А все потому, что для обработки «соленой» и «кислой» нефти, содержащей серу или соли, всегда требуется дополнительные затраты физических и материальных ресурсов. Удалять эти примеси необходимо для обеспечения высокого качества продукта и безопасности трубопроводов.

Именно поэтому перед переработкой углеводородов в топливо и другие полезные продукты их необходимо очистить от солей и сернистых соединений.

Sohadan qiziqarli ma’lumotlar. Neft ta’mlari

Neft yer yuzidagi boshqa har qanday moddalar kabi ta’mga ega ekanligini bilarmidingiz?

Yo’q, uni aslo ta’tib ko’rish kerak emas-maxsus laboratoriyalarda namunalar tahlilini o’tkazish kifoyadir. Agar oltingugurt miqdori 0,5 foizdan oshib ketishida neft “nordon”deb atalsa, kam miqdordagi vaqtda esa u “shirin” hisoblanadi. Qachonki neft tarkibida ko’p miqdordagi mineral tuzlar, ko’proq xloridlar aniqlansa, u “sho’r” holatiga ega bo’ladi.

Neft qazib chiqarish sohasidagi mutaxassislar uchun “shirin” uglevodorodlar ayniqsa “mazali” hisoblanadi. Bunga sabab esa oltingugurt yoki tuzdan iborat bo’lgan “sho’r” va “nordon” neftga ishlov berish uchun har doim qo’shimcha jismoniy va moddiy resurslar talab etiladi. Ushbu aralashmalarni olib tashlash yuqori sifatli mahsulot va quvurlarning xavfsizligini ta’minlash uchun zarurdir.

Aynan shuning uchun uglevodorodlarni yoqilg’i va boshqa foydali mahsulotlarga qayta ishlash oldidan ularni tuz va oltingugurt birikmalardan tozalash lozim.