May 16, 2023

На БПО «Бешкент» состоялось обучение по зарезке бокового ствола

На БПО «Бешкент» состоялось обучение по зарезке бокового ствола

На протяжении всей своей деятельности ERIELL Group уделяет особое внимание повышению квалификации и постоянному пополнению знаний сотрудников. Так, на БПО «Бешкент» прошло обучение по зарезке бокового ствола (ЗБС), которое организовала служба ННБ.

Целью обучения стало обогащение знаний сотрудников, формирование необходимых навыков и компетенций для проведения работ, а также минимизация риска ошибок при ЗБС.

В программу обучения были включены разбор реальных кейсов и моделирование нестандартных ситуаций в дополнение к теоретической части. Курс прошли инженеры ННБ I и II категорий, а также работники других служб Группы компаний. Тренером на занятиях был опытный координатор службы ННБ ERIELL Directional Drilling Services Бобожонов Бехзод.

Программа курса включала такие вопросы, как основы тригонометрии и планирования траектории скважины, позиционирование и система координат, методы подсчета замеров, основы компоновки низа бурильной колонны, расчеты гидравлики и другие.

27 специалистов прошли этот курс и успешно сдали тестовый экзамен, что показало их готовность использовать полученные знания в практической деятельности. Инженер II категории Владимир Пец, отметил, что получил много новой профессиональной информации и был впечатлен умением опытного преподавателя доносить информацию до каждого слушателя.

Beshkent” IChTBda yon ustunni kesish bo‘yicha trening bo‘lib o‘tdi

ERIELL Group o‘z faoliyati davomida xodimlarning malakasini oshirish va bilimlarini doimiy ravishda to‘ldirib borishga alohida e'tibor qaratadi. Shunday qilib, “Beshkent” IChTBda QYB xizmati tomonidan tashkil etilgan Yon ustunni kesish (YoUK) bo‘yicha o‘qitish o‘tkazildi.

O‘qitishdan ko‘zlangan maqsad xodimlarning bilimlarini boyitish, ishlarni bajarish uchun zarur ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, shuningdek yon ustunni kesishda xatolar xavfini kamaytirishdan iborat.

O‘qitish dasturi nazariy qismga qo‘shimcha tarzda real kalitlarni tahlil qilish va nostandart vaziyatlarni modellashtirishni o‘z ichiga olgan.

Kursda I va II toifadagi QYB muhandislari tahsil oldi. Mashg‘ulotlarda ERIELL Directional Drilling Services QYB xizmatining tajribali koordinatori Bobojonov Behzod murabbiy bo‘ldi.

Kurs dasturiga trigonometriya asoslari va quduqlar traektoriyasini rejalashtirish, joylashishni aniqlash va koordinatalar tizimi, o‘lchovlarni hisoblash usullari, burg‘ulash kolonnasi tubining joylashtirilish asoslari, gidravlik hisoblar va boshqa masalalar kiritilgan.

27 nafar mutaxassis ushbu kursni tamomladi va test imtihonlaridan muvaffaqiyatli o‘tdi. Bu esa ularning olgan bilimlarini amalda qo‘llashga tayyorligini ko‘rsatdi. Stajyorlardan biri Vladimir Pes ko‘plab yangi kasbiga oid ma'lumotlar olganini va tajribali o‘qituvchining har bir talabaga ma'lumot yetkazish qobiliyatidan hayratda qolganini ta'kidladi.