February 3, 2023

История нефти и газа Узбекистана: старейший в Центральной Азии нефтеперерабатывающий завод

История нефти и газа Узбекистана: старейший в Центральной Азии нефтеперерабатывающий завод

Ферганскую долину можно без преувеличения назвать красивейшим местом Узбекистана. В истории и культуре Центральной Азии она всегда играла значительную роль. Ее земли служили колыбелью развития человечества, ведь долина располагает богатыми природными ресурсами, в том числе и минерально-сырьевыми.

Наличие природных богатств стали предпосылкой создания нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане, ныне старейшего не только в стране, но и Центральной Азии в целом. История создания завода уходит в 1868 год, когда промышленники Российской империи предприняли первые попытки разработки нефтяных месторождений Ферганской долины.

В частности, как сообщается на официальном сайте ФНПЗ, промышленники Федоров, Хлудов, Захо, Громов первыми начали разработку нефтяных месторождений. Затем в 1904 году были открыты нефтяные скважины, «добыча нефти из которых, была настолько продуктивной, что назрел вопрос о строительстве собственного нефтеперегонного завода. Тогда же под руководством инженера А. Ковалевского было начато строительство Ванновского нефтеперегонного завода, который который в настоящее время является подразделением Ферганского НПЗ».

Действующий сегодня Ферганский НПЗ основан в 1959 году, когда была введена в эксплуатацию первая установка ЭЛOУ (электрообессоливающая установка).

На сегодняшний день завод является одним из ведущих предприятий по производству горюче-смазочных материалов в Центрально-Азиатском регионе. А также, по сообщению пресс-службы завода, ожидается реализация масштабного проекта по модернизации ФНПЗ к 2024 году.

O‘zbekiston neft va gaz tarixi: Markaziy Osiyodagi eng qadimgi neftni qayta ishlash zavodi

Farg‘ona vodiysini hech bir mubolag‘asiz O‘zbekistonning eng go‘zal maskani deb atash mumkin. Markaziy Osiyoning tarixi va madaniyatida u doim katta rol o‘ynagan. Uning yerlari insoniyat taraqqiyotining beshigi bo‘lib xizmat qilgan, chunki, vodiyda boy tabiiy resurslar, jumladan, mineral hom-ashyolar joylashgan.

Tabiiy boyliklarning mavjudligi O‘zbekistonda hozirda nafaqat mamlakatdagi, balki butun Markaziy Osiyodagi eng qadimgi neftni qayta ishlash zavodini barpo etishning dastlabki sharti bo‘ldi. Zavodning yaratilish tarixi 1868 yillarga, Rossiya imperiyasi sanoatchilari Farg‘ona vodiysidagi neft' konlarini o‘zlashtirish uchun ilk urinishlar qilishga qaror qilgan vaqtlarga borib taqaladi.

Xususan, FNQZning rasmiy saytida xabar qilinganidek, sanoatchilar Fedorov, Xludov, Zaxo, Gromovlar birinchilardan bo‘lib neft' konlarini o‘zlashtirishga kirishganlar. Keyin, 1904 yilda neft quduqlari ochildi, “Shunda neft qazib olish mahsuldor bo‘lganidan, o‘zimizning shaxsiy neftni qayta ishlash zavodini qurish fikri tug‘ildi. O‘shanda muhandis A.Kovalevskiyning rahbarligi ostida hozirda Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi tarkibiga kiruvchi Vannov neftni qayta ishlash zavodi qurilishi boshlandi».

Hozirda faoliyat ko‘rsatuvchi Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi 1959 yilda, birinchi ELOU(elektrsho‘rsizlantirish qurilmasi) foydalanishga topshirilgan vaqtda asos solindi.

Bugungi kunda zavod Markaziy-Osiyo mintaqasidagi yonuvchi-moylash materiallarini ishlab chiqarish bo‘yicha yetakchi korxonalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, zavod matbuoti xizmatining xabariga ko‘ra, 2024 yilga kelib FNQZni modernizasiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli loyiha amalga oshirilishi kutilmoqda.