June 25

Интересное в отрасли. Как использовали газ в Древней Персии

Интересное в отрасли. Как использовали газ в Древней Персии

Люди освоили использование природного газа ещё в древние времена, найдя в нем не только источник тепла, но и магию, заключённую в подземных потоках.

Примерно 1900 лет назад, в самом сердце древней Персии, один из правителей был свидетелем удивительного явления — из глубин земли пробивалась струя газа.

Вдохновленный этим чудом природы, он приказал построить кухню прямо на этом месте. Когда струю подожгли, огонь вспыхнул и с тех пор горел непрерывно. Тепло этого вечного пламени согревало не только пищу, но и сердца людей, создавая атмосферу уюта и мистического восхищения. Эта кухня стала символом единства человека и природы, где огонь, дарованный самой землёй, служил на благо человечества.

Sohadan qiziqarli ma’lumotlar. Qadimgi Forsda gazdan qanday foydalanishgan

Odamlar qadim zamonlardanoq tabiiy gazdan, unda nafaqat issiqlik manbai, balki yer osti oqimlarida bandi qilingan sehrni ham topgan holda foydalanishni o’zlashtirdilar.

Taxminan 1900 yil oldin, Qadimgi Forsning qoq markazida hukmdorlardan biri ajoyib hodisaning-yer qa’ridan gaz oqimining chiqayotganini guvohiga aylangan.

Tabiatning bu mo’jizasidan ilhomlangan hukmdor aynan shu yerda oshxona qurishni buyurdi. Oqim yoqilganida, olov lop etib yonib ketdi va o’shandan beri mutassil yonib turdi. Ushbu doimiy alanganing issig’i shinamlik va mistik ruhdagi zavq muhitini yaratgan holda nafaqat taomni, balki insonlar qalbini ham isitardi. Bu oshxona yer tomonidan berilgan olov insoniyat farovonligi uchun xizmat qilgan inson va tabiat birligining timsoliga aylangan.