December 7, 2023

Правильная эксплуатация и ведение документации по ВЗД

Правильная эксплуатация и ведение документации по винтовым забойным двигателям

По инициативе Производственно-технологического отдела Производственного объединения (ПТО ПО) на БПО «Бешкент» состоялись обучающие курсы по техническому обслуживанию и бесперебойной эксплуатации винтовых забойных двигателей (ВЗД), а также по заполнению технической документации. Занятия организованы для буровых мастеров, Службы Наклонно-направленного бурения (ННБ), Региональных инженерно-технических сотрудников (РИТС), а также Центральных инженерно-технических сотрудников (ЦИТС).

Винтовые забойные двигатели используются при бурении в сложных геологических условиях, требуя высокой технической подготовки от специалистов. Один из ключевых моментов состоит в контроле за эффективным использованием ресурсов ВЗД, правильным выбором режима работы и строгим контролем качества на всех этапах спуско-подъемных операций (СПО).

Организованные ПТО ПО занятия, проведенные опытными техническими специалистами компании ООО «ПФ СОКОЛ», позволили буровым мастерам получить глубокие знания в принципах работы ВЗД, его составных элементах, а также узнать о правильных действиях в случае чрезвычайных ситуаций, ревизии и предотвращении аварий на скважинах. Участники также изучили вопросы ведения технологической документации.

Главная цель ПТО ПО ERIELL Group заключается в обеспечении непрерывного и безаварийного процесса бурения, оперативном выборе конструкции для скважин и минимизации рисков в этом процессе. Отдел также ставит перед собой задачу эффективного подбора материально-технических ресурсов (МТР) и оборудования в соответствии с условиями каждой скважины.

С целью повышения производственных навыков сотрудников отдел регулярно проводит мероприятия, направленные на оптимизацию трудового процесса.

Vintli quduq dvigatellaridan tog’ri foydalanish va hujjatlarni yuritish

Ishlab chiqarish birlashmasining Ishlab chiqarish-texnologiya bo’limi (IBITB) tashabbusi bilan “Beshkent” IXBda vintli quduq dvigatellari (VQD) ga texnik xizmat ko’rsatish va uzluksiz ravishda foydalanish, shuningdek, texnik hujjatlarni to’ldirish bo’yicha oquv kurslari tshkil etildi. Mashg’ulotlar burg’ulash ustalari, Qiya-yo’naltirilgan burg’ulash (QYB)xizmatlari, Hududiy muhandis-texnik xodimlar (HMTX), shuningdek, Markaziy muhandis-texnik xodimlar (MMTX) uchun tashkil etildi.

Vintli quduq dvigatellari murakkab geologik sharoitlardagi burg’ulashlarda foydalaniladi hamda mutaxassisdan yuqori texnik tayyorgarlikni talab etadi. VQD resusrslaridan samarali foydalanishni nazorat qilish, ish tartibini tog’ri tanlash va tushirish-ko’tarish operatsiyalarining (TKO) barcha bosqichlarida sifatni qat’iy nazorat qilish asosiy jihatlardan biridir.

“PF SOKOL” MCHJ kompaniyasining tajribali texnik mutaxassislari tomonidan olib borilgan hamda tashkil etilgan IBITB mashg’ulotlari burg’ulash ustalariga VQD ish prinsiplari, uning tashkiliy qismlari, shuningdek, quduqlarda favqulodda vaziyatlarda, tekshirishlarda va avariyalarni oldini olishda tog’ri harakat qilish bo’yisha chuqur bilimlarga ega bo’lish imkonini berdi. Shu bilan birga ishtirokchilar texnologik hujjatlarni yuritishning qonun-qoidalarini ham o’rgandilar.

ERIELL Group IBITB asosiy mqsadi mutassil va halokatsiz burg’ulash jarayonini ta’minlash, quduqlar uchun konstruksiyalarni tezlikda tanlash va bu jarayonda xavflarni kamaytirishdan iborat. Bo’lim shuningdek, o’z oldiga har bir quduq sharoitiga asosan moddiy-texnik resurslar (MTR) va uskunalarni samarali tanlash vazifasini qo’yadi.

Xodimlarning ishlab chiqarish ko’nikmalarini oshirish maqsadida bo’lim mehnat jarayonini optimallashtirishga qaratilgan tadbirlarni muntazam ravishda o’tkazib keladi.