May 26, 2022

ERIELL: На ПХГ «Газли» досрочно завершено строительство скважины №1115

ERIELL: На ПХГ «Газли» досрочно завершено строительство скважины №1115

ERIELL Group вновь досрочно завершено строительство скважины на месторождении «Газли» (Бухарская область) – с опережением плановых сроков на 7 суток. Работы проведены с целью расширения подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли».

Строительство скважины №1115 успешно завершено 16 мая буровой бригадой №103. Работы выполнены силами специалистов Газлинской экспедиции во главе с Ахрором Маъдиевым

Отметим, что в апреле-мае на ПХГ «Газли» специалистами ERIELL завершено строительство 8-ми скважин, при этом – по всем с опережением.

Добавим, что ERIELL Group с 2019 года выступает Генеральным подрядчиком проекта «Расширение ПХГ Газли», заказчиком которого является СП ООО Gazli Gas Storage. Компанией сегодня на объекте для бурения новых скважин задействовано 6 единиц буровых и подъёмных установок.

Целью реализации проекта «Расширение ПХГ Газли» является увеличение объема данного подземного хранилища газа с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров.

В Узбекистане два основных подземных хранилищ газа – «Газли» и «Ходжаабад». ПХГ «Газли» является крупнейшим в стране и его дальнейшее расширение связано наличием в данном регионе целого ряда перспективных месторождений. В частности, само месторождение «Газли», открытое в 1956 году, продолжает оставаться одним из самых крупных месторождений газа в Узбекистане.

ERIELL: «Gazli» YeGO da №1115-quduq qurilishi muddatidan avval yakunlandi.

ERIELL Group tomonidan yana muddatidan avval «Gazli» (Buxoro viloyati) konidagi quduq qurilishi – rejadagi muddatlardan 7 kun avval yakunlandi. Ishlar «Gazli» yer osti gaz omborini (EGO) kengaytirish maqsadida amalga oshirildi.

№115—quduqning qurilishi 16 may kuni №103 -burg‘ilash brigadasi tomonidan muvaffaqiyatli yakunlandi. Ishlar Axror Ma'diev boshchiligidagi Gazli ekspedisiyasi mutaxassislarining mehnati bilan amalga oshirildi.

Qayd etamiz, aprel-may oylarida «Gazli» YeGO da ERIELL mutaxassislari tomonidan 8 ta quduq qurilishi yakunlandi, va ularning barchasi muddatidan bitkazildi.

Qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, ERIELL Group 2019 yildan buyon buyurtmachisi Gazli Gas Storage MChJ QK bo‘lgan “Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Kompaniya tomonidan bugungi kunda yangi quduqlar b'urg‘ilash uchun 6 ta birlik burg‘ilash va ko‘tarma uskunalar ishga solingan.

“Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasini amalga oshirishning maqsadi yer osti gaz omborining amaldagi 3 mlrd kub metr gaz xajmini 6 mlrd ga yetkazishdan iborat.

O‘zbekistonda ikkita aasosiy yer osti gaz ombori mavjud –«Gazli» va “Xo‘jaobod”. «Gazli» YeGO mamlakatda eng yirik YeGO hisoblanadi va uning yanada kengaytirilishi mazkur hududda qator istiqbolli konlar mavjudligi bilan bog‘liq. Xususan, 1956 yilda ochilgan «Gazli» konining o‘zi O‘zbekistondagi eng yirik gaz konlaridan biriligicha qolmoqda.