April 9

Наши Лица: в кадре - Чирочкин Олег Юрьевич

Наши Лица: в кадре - Чирочкин Олег Юрьевич

Рубрика #НашиЛица представляет Чирочкина Олега Юрьевича, электромонтёра бурового оборудования 5 разряда. Он успешно работает в Eriell Group в должности электромонтера с 2018 года. В обязанности нашего героя входят обслуживание и ремонт электрооборудования буровой установки.

Работая в Группе компаний, Олег Юрьевич получил возможность участвовать в проектах, направленных на повышение электробезопасности на объектах. Совместно с коллегами он принимал участие в бурении скважин на территории Кашкадарьинской области. Наш герой отмечает, что наиважнейшими аспектами его работы являются безопасность, отсутствие аварий и стабильность.

В ERIELL Group Олег Чирочкин ценит внимание к работе персонала, увеличение количества и качественное наполнение тренингов по технике безопасности, проведение интересных и познавательных курсов повышения квалификации со стороны Службы главного энергетика. В целом это способствует более качественному проведению профилактического ремонта и обеспечению безаварийной работы.

Для Олега Чирочкина счастье заключается в том, чтобы знать и видеть, что его работа приносит пользу не только ему и его семье, но и всему Узбекистану.

Bizning qiyofalar: kadrda – Chirochkin Oleg Yurevich

#BizningQiyofalar rukni 5 razryadli burg’ulash uskunasi elektr montyori Chirochkin Oleg Yurevichni tanishtiradi. U ERIELL Groupda 2018 yildan buyon elektr montyor sifatida muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda.
Burg’ulash qurilmasining elektr asbob-uskunalariga xizmat ko’rsatish va ta’mirlash qahramonimiz vazifasiga kiradi.

Kompaniyalar guruhida faoliyat yuritish Oleg Yurevich obyektlarda elektr xavfsizligini oshirishga qaratilgan loyihalarda ishtirok etish imkoniyatini qo’lga kiritdi. U hamkasblari bilan birgalikda Qashqadaryo viloyati hududidagi quduqlarni burg’ulash ishlarida qatnashishga muvaffaq bo’ldi. Qahramonimiz xavfsizlik, avariyalarning bo’lmasligi va barqarorlik ishidagi eng muhim jihatlar ekanligini ta’kidlaydi.

ERIELL Groupda Oleg Chirochkin xodimlarning ishlashi, texnika xavfsizligi bo’yicha treninglar sonini oshirish va sifatli qamrab olinishi, bosh energetik xizmati tomonidan qiziqarli va kasbiy malaka oshirish kurslarini o’tkazishga bo’lgan e’tiborni qadrlaydi. Umuman olganda, bu profilaktik ta’mirlashni yanada sifatli o’tkazish va avariyasiz ishlashni ta’minlashga yordam beradi.

Oleg Chirochkin uchun baxt uning mehnati nafaqat o’zi va oilasi, balki butun O’zbekistonga foyda keltirishini bilish va ko’rishdan iborat.