January 27, 2023

ERIELL: Успешно завершено бурение очередной скважины в Бангладеш

ERIELL: Успешно завершено бурение очередной скважины в Бангладеш

Специалистами ERIELL Group, работающими на объектах в Бангладеш, успешно завершено бурение скважины Bhola North-2 с опережением на 9 суток. Работы ведутся на месторождениях провинции Бола.

По итогам замеров дебит промышленного притока газа составляет 500-600 тыс. кубометров в сутки.

Бурение скважины Bhola North-2 было начато 5 декабря 2022 года и завершено 18 января 2023 г. с опережением плановых сроков. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе инженерно-технического состава и буровой бригады филиала Eriell Oilfield Services B.V. в Республике Бангладеш.

Оперативная командная работа всех служб, а также своевременная координация подрядчиков со стороны руководства Филиала позволили в условиях узких дорог, большого количества мостов и густой растительности, характерных для бангладешской провинции Бола, произвести демонтаж, перевозку и монтаж буровой установки на расстоянии в 50 км за 15 суток, что является лучшим показателем за все время работ в этих условиях.

Забой скважины составил 3 428 м.
Испытание перспективного продуктивного горизонта с получением дебита 500-600 тыс. м3/сут. было произведено 23 января.

Положительный результат бурения специалистами ERIELL разведочной скважины был высоко оценен на уровне Правительства и Министерства энергетики Республики Бангладеш, и широко освещено в местных СМИ.

Команда ERIELL Group в Республике Бангладеш продолжает работу по бурению разведочных скважин, умножая свой международный опыт и внося вклад в достижение целей, поставленных Правительством этой страны.

ERIELL: Bangladeshda navbatdagi quduqni burg‘ulash muvaffaqiyatli yakunlandi

Bangladesh ob'ektlarida ishlayotgan ERIELL Group mutaxassislari tomonidan Bhola North-2 qudug‘i muddatidan 2 kun oldin burg‘ulash muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu boradagi ishlar Bola provinsiyasidagi konlarda olib borilmoqda.

O‘lchash yakunida sanoat gaz oqimining sutkalik debiti 500-600 ming kubometrni tashkil etdi.

Bhola North-2 qudug‘ini burg‘ulash 2022 yilning 5 dekabrida boshlangan va 2023 yilning 18 yanvarida rejadagi muddatlaridan oldin tugatildi. Bunday natijaga Bangladesh Respublikasidagi Eriell Oilfield Services B.V. filialining muhandislik-texnik tarkibi va burg‘ulash brigadasining o‘zaro uyg‘unlashgan ishi tufayli erishildi.

Barcha xizmatlarning jamoalashgan tezkor ishi, shuningdek, Filial rahbariyati tomonidan pudratchilarning o‘z vaqtida koordinasiyalash Bangladeshning Bola provinsiyasi uchun xos bo‘lgan tor yo‘llar, ko‘p sonli ko‘priklar va qalin o‘simliklar sharoitida 15 kun ichida 50 kilometr masofaga burg‘ulash qurilmasini demontaj qilish, tashish va o‘rnatishni amalga oshirish imkonini berdi, bu esa mazkur sharoitlarda butun ish davomidagi eng yaxshi ko‘rsatkich hisoblanadi.

Quduqning chuqurligi 3 428 metrni tashkil etdi.

Istiqbolli mahsuldor gorizontni sutkasiga debiti 500-600 ming m3 olish bilan sinash 23 yanvar' kuni amalga oshirildi.

ERIELL mutaxassislarining qidiruv qudug‘ini burg‘ulashda erishgan ijobiy natijasi Bangladesh Respublikasi Hukumati va Energetika vazirligi tomonidan yuqori darajada baholandi va mahalliy OAVda yoritildi.

Bangladesh Respublikasidagi ERIELL Group jamoasi o‘zining xalqaro tajribasini oshirish va ushbu mamlakat hukumati tomonidan qo‘yilgan maqsadlarga erishishda hissa qo‘shgan holda qidiruv quduqlarini burg‘ulash bo‘yicha ishlarini davom ettirmoqda.