November 14, 2022

Профсоюз – опора компании

Профсоюз – опора компании

ERIELL Group поздравила работников и активистов профсоюза с Днем профессиональных союзов Узбекистана, отмечающимся с ноября прошлого года.

Согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-648 «Об установлении Дня профессиональных союзов Узбекистана», который был принят 23 ноября 2020 года, 11 ноября является официальным днем профсоюзов Узбекистана. Соответствующий документ был принят Законодательной палатой 10 ноября и одобрен Сенатом 20 ноября. В этом году Президент Шавкат Мирзиёев объявил 11 ноября всенародным праздником в Узбекистане.

ERIELL Group поддерживает мнение главы государства о том, насколько важно следовать общепризнанному в мире правилу: «на каждом предприятии, в учреждении обязательно должна действовать профсоюзная организация, и руководители обязаны тесно сотрудничать с ней».

В этих целях 25 августа 2021 года образован профсоюзный комитет Eriell Oilfield Services Middle East DMCC. За время своей работы он организовал 15 праздничных и спортивных мероприятий, в частности, торжества по случаю празднования Нового года, Международного женского дня, Навруза, Дня работника нефтегазовой промышленности.

Кроме того, в числе организованных профсоюзом мероприятий – спортивные соревнования, экскурсионные и туристические поездки.

Профсоюз ERIELL Group – это одно из ключевых условий поддержания социальной стабильности и соблюдения принципов социального равенства работников компании. Он призван защищать профессиональные, социальные, трудовые права работников ERIELL, способствовать созданию благоприятных условий для повышения их жизненного уровня.

Kasaba uyushmasi – kompaniya tayanchi

ERIELL Group Kasaba uyushmasi faollari va ishchilarini o‘tgan yilning noyabr oyidan buyon nishonlanadigan O‘zbekiston Kasaba uyushmalari kuni bilan tabrikladi.

O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 noyabr kuni qabulqilingan “O‘zbekiston Kasaba uyushmalari kunini belgilash to‘g‘risida”gi O‘RQ-648-sonli qonuniga muvofiq, 11 noyabr O‘zbekiston Kasaba uyushmalarining rasmiy kuni hisoblanadi. Tegishli hujjat 10 noyabr' kuni Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi va 20 noyabr' kuni Senat tomonidan ma'qullandi. Mazkur yilda Prezident Shavkat Mirziyoev 11 noyabrni O‘zbekistonda umumxalq bayrami deb e'lon qildi.

ERIELL Group davlat rahbarining dunyoda umume'tirof etilgan qoidaga amal qilish naqadar muhimligi haqidagi fikrini qo‘llab-quvvatlaydi: «har bir korxona, muassasada kasaba uyushmasi tashkiloti faoliyat yuritishi va rahbarlar esa u bilan yaqindan hamkorlik qilishi kerak».

Shu maqsadda 2021 yilning 25 avgustida Eriell Oilfield Services Middle East DMCC kasaba uyushmasi qo‘mitasi tuzildi. U o‘z faoliyati davomida 15 ta bayram va sport tadbirlari, xususan, Yangi yil, Xalqaro xotin-qizlar, Navro‘z, Neft-gaz sanoati xodimlari kuni munosabati bilan marosim tantanalarini uyushtirdi.

Bundan tashqari, Kasaba uyushmasi tomonidan tashkil etilgan tadbirlar orasida–sport musobaqalari, ekskursiya va sayoxat safarlari ham o‘rin olgan.

ERIELL Group Kasaba uyushmasi – ijtimoiy barqarorlikni saqlash va kompaniya xodimlarining ijtimoiy tenglik tamoyillariga rioya qilishining muhim shartlaridan biridir. U ERIELL xodimlarining kasbiy, ijtimoiy, mehnat huquqlarini himoya qilishga chaqiradi, ularning turmush darajasini oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.