October 7, 2022

Итоговое совещание: проанализированы результаты 9 месяцев

В ERIELL Group сегодня, 6 октября 2022 года, проходит ежемесячное совещание по итогам сентября и показателям за 9 месяцев т. г. по РБЕ Средняя Азия.

На совещании, проходящем в гибридном формате, обсуждаются показатели за отчетные периоды по таким направлениям, как  бурение и капитальный ремонт скважин, выполнение плановых показателей экспедициями Группы компаний, работа по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды и другим.

В рамках совещания презентованы деятельность в сентябре и за 9 месяцев Департамента проектного управления, Департамента строительства нефтегазовых объектов, Службы крепления скважин, Департамента материально технического обеспечения и других структурных подразделений Группы компаний.

В ходе совещания были проанализированы имеющиеся вопросы, обсуждены предложения, сделаны соответствующие выводы. Они нашли отражение в итоговом протоколе.

Hisobot yig‘ilishi: 9 oylik natijalar tahlil qilindi

Joriy yilning 6 oktyabr kuni ERIELL Groupda O‘rta Osiyo MBB faoliyati bo‘yicha sentyabr oyi yakunlari va joriy yilning 9 oyi davomidagi ko‘rsatkichlarga bag‘ishlangan har oylik yig‘ilish bo‘lib o‘tdi.

Gibrid formatda o‘tkazilgan yig‘ilishda quduqlarni burg‘ulash va kapital ta'mirlash, Kompaniyalar guruhi ekspedisiyalari tomonidan reja ko‘rsatkichlarini bajarish singari yo‘nalishlar, sanoat xavfsizligi, mehnat va atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar va hisobot davrida erishilgan natijalar muhokama qilindi.

Yig‘ilish doirasida Loyiha boshqarmasi departamenti, Neft' va gaz ob'ektlarini qurish departamenti, Quduqlarni mustahkamlash xizmati, Moddiy-texnik ta'minot departamenti, shuningdek Kompaniyalar guruhining boshqa tarkibiy bo‘linmalariing sentyabr' va 9 oy davomidagi faoliyati taqdimoti o‘tkazildi.

Yig‘ilish davomida mavjud masalalar va takliflar muhokama qilindi, tegishli xulosalar chiqarildi. Ular yakuniy bayonnomada o‘z aksini topdi.