September 14, 2022

Вклад геолога-нефтяника Казимира Калицкого в нефтяную промышленность Узбекистана

Вклад геолога-нефтяника Казимира Калицкого в нефтяную промышленность Узбекистана

🇷🇺 Казимир Петрович Калицкий – один из крупнейших специалистов по геологии нефтяных месторождений начала XX века. Он предсказал наличие нефти в Ферганской долине и настаивал на необходимости ее разведки.

Ученый провёл многочисленные геологические исследования в Средней Азии. Он был штатным консультантом в «Узбекнефти». Как сообщается в журнале «Нефтяное хозяйство» (автор А.Галкин), «в 1925 году председатель правления «Узбекнефти» Литвинов пригласил Калицкого в Коканд для обсуждения вопроса: где на землях Узбекистана следует заложить новые разведочные буровые на нефть. Ученый принял предложение и поехал в Коканд».

Являясь высококвалифицированным специалистом и непревзойденным геологом-съемщиком, Калицкий исследовал практически всю территорию Ферганской долины – регион перспективный, интересный и не очень легкий для геолога. Несмотря на климатические и географические особенности, специалист работал не покладая рук.

Его отчеты передают точные данные проведенных изучений: «На заснятых Калицким площадях легко обнаруживаются слои и толщи, нанесенные им на геологические карты и выделенные в разрезах».

Свои исследования ученый публиковал сразу же по завершении полевых работ в газетах Геологического комитета: «Майли-сай» (1913), «Риштанское месторождение» (1913), «Нефтяная гора» (1914), «Шур-Су и Камыш-Баши» (1915), «Нефтяные месторождения Ферганы» (1914) и др.

Его прогнозы и конкретные рекомендации по заложению скважин в Ферганской долине полностью подтвердились и стали основой развития нефтегазового промысла.

Geolog-neftchi Kazimir Kaliskiyning O‘zbekiston neft sanoatiga qo‘shgan hissasi

Kazimir Petrovich Kaliskiy – XX asr boshlarida neft konlari geologiyasi bo‘yicha eng yirik mutaxassislardan biri. U Farg‘ona vodiysida neft borligini bashorat qilgan va uni qidirish zarurligini ta'kidlagan.

Olim O‘rta Osiyoda ko‘plab geologik tadqiqotlar olib borgan. “O‘zbekneft”da shtatdagi maslag‘atchi bo‘lgan. “Neft xo‘jaligi” (muallif A,Galkin) jurnalida yozilishicha, “1925 yilda “O‘zbekneft” boshqaruv raisi Litvinov Kaliskiyni Qo‘qonga taklif qilib, O‘zbekiston yerlarida neft' uchun yangi qidiruv burg‘ulash qurilmalarini qaerga o‘rnatish kerakligi masalasini muhokama qiladi. Olim talifni qabul qilib, Qo‘qonga jo‘nadi”.

Kaliskiy yuqori malakali mutaxassis va beqiyos geolog-qidiruvchi sifatida Farg‘ona vodiysining deyarli butun hududini-istiqbolli, qiziqarli va geolog uchun unchalik oson bo‘lmagan hududni o‘rgandi. Iqlim va geografik xususiyatlarga qaramay, mutaxassis tinimsiz mehnat qildi.

Uning hisobotlari o‘tkazilgan o‘rganishlarning aniq ma'lumotlari ifodalangan. “Kaliskiy tomonidan suratga olingan, geologik xaritalarda chizilgan maydonlar va konlarda ajratib ko‘rsatilgan qatlamlar va qalinliklar osongina aniqlanadi.

Olim dala ishlari tugallangandan so‘ng darhol geologiya qo‘mitasi gazetalarida: “Mayli-soy” (1913), “Rishton koni”(1913), “Neft tog‘i”(1914), “Sho‘r-su va Qamish-Boshi”(1915), “Farg‘ona neft konlari”(1914) va boshqa gazeta sahifalarida o‘z tadqiqotlarini e'lon qildi.

Farg‘ona vodiysida quduqlar joylashtirish bo‘yicha uning bashoratlari va aniq tavsiyalari to‘liq o‘z tasdig‘ini topdi va neft'-gaz sanoatini rivojlantirishga asos bo‘ldi.