January 14

Центральная лаборатория буровых растворов ERIELL 2.0

Центральная лаборатория буровых растворов ERIELL 2.0

Введенная в эксплуатацию на БПО «Бешкент» ERIELL Group, лаборатория – это новый этап в развитии сервиса по буровым растворам. Их качество играет ключевую роль в обеспечении эффективности и безопасности бурения скважин, а лаборатория предоставляет уникальные возможности для их оптимизации.

Буровые растворы выполняют ряд важных функций, включая удаление бурового шлама, стабилизацию стенок скважины, предотвращение поглощений и создание гидростатического противодавления на пласт. Качество и свойства растворов зависят от состава и химических реагентов, используемых в их приготовлении. Центральная лаборатория буровых растворов ERIELL занимается поиском, проверкой и подбором новых реагентов, а также разработкой и тестированием эффективности новых рецептур буровых растворов в различных геологических условиях.

Современное оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют решать сложные технические задачи. Лаборатория зарекомендовала себя в качестве лидера индустрии и обладает успешным опытом создания и внедрения инновационных буровых растворов.

Специалисты постоянно совершенствуют свои разработки, а цель же самой лаборатории заключается в удовлетворении потребностей Группы компаний и нефтегазовой отрасли в целом.

ERIELL 2.0 markaziy burg’ulash eritmalari laboratoriyasi

ERIELL Group “Beshkent” ICHBda foydalanishga topshirilgan laboratoriya– burg’ulash eritmalari bo’yicha servisning rivojlanishida yangi bosqichdir. Ularning sifati quduqlarni burg’ulashning samaradorligi hamda xavfsizligini ta’minlashda muhim ro’l o’ynaydi. Laboratoriya esa ularni optimallashtirish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadi.

Burg’ulash eritmalari bir qator muhim funksiyalar, jumladan, burg’ulash shlamini chiqarib tashlash, quduq devorlarini mustahkamlash, qatlamlardagi yutilishlarni oldini olish va gidrostatik bosim kuchini yaratish vazifalarini bajaradi.

Eritmalarning sifati va xossalari ularni tayyorlashda ishlatiladigan birikma va kimyoviy reagentlarga bog’liq bo’ladi. ERIELL markaziy burg’ulash eritmalari laboratoriyasi yangi reagentlarni izlash, tekshirish va saralash, shuningdek, turli geologik sharoitlardagi burg’ulash eritmalarini ishlab chiqish va yangi retsepturasining samaradorligini sinab ko’rish bilan shug’ullanadi.

Zamonaviy asbob-uskunalar va yuqori malakali xodimlar murakkab texnologik vazifalarni hal etish imkonini beradi. Laboratoriya sanoat yetakchisi sifatida o’zini ko’rsatdi va innovatsion burg’ulash eritmalarini yaratish hamda joriy qilish bo’yicha muvaffaqiyatli tajribaga ega.

Mutaxassislar muntazam ravishda o’z ishlanmalarini takomillashtirib boradi, laboratoriya maqsadi esa Kompaniyalar guruhi va umuman olganda neft-gaz sanoati ehtiyojlarini qondirishdan iborat.