November 16, 2022

«Технический предел» представлен Заказчикам

«Технический предел» представлен Заказчикам

Внедрение метода «Технический предел» на объектах, где ERIELL Group является Генеральным подрядчиком, обсуждено на совместном совещании Компании и Заказчиков.

Участниками совещания стали представители таких компаний-заказчиков, как ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi, СП ООО Gazli Gas Storage.

Как было отмечено руководителем группы по «Техническому пределу» К. Турсуновым, на сегодняшний день эта перспективная технология уже положительно себя зарекомендовала на ряде объектов.

В частности, опережение по срокам бурения достигнуто при внедрении «Технического предела» на скважине №15 месторождения «Марказий Аввал».

Внедрение «Технического предела» экономит не только финансовые средства подрядчика, но также позволяет заказчикам включать в эксплуатацию скважины со значительным опережением. Это подчеркнул в ходе встречи директор Производственного Научного Технического центра Н. Нуманов.

Было также отмечено, что подход «Технического предела» должен быть применён ко всем этапам строительства скважин.

Достигнута договоренность о совместной работе представителей Заказчиков и Генерального подрядчика для дальнейшего использования «Технического предела» на месторождениях Республики Узбекистан.

«Texnik chegara» usuli buyurtmachilarga taqdim etildi

ERIELL Group Bosh pudratchisi hisoblangan ob'ektlarda “Texnik chegara” usulini joriy etish masalasi kompaniya va buyurtmachilar ishtirok etgan qo‘shma yig‘ilishda muhokama qilindi.

Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK, Gazli Gas Storage MChJ QK buyurtmachi kompaniyalar vakillari yig‘ilish ishtirokchilari bo‘ldi.

“Texnik chegera” bo‘yicha guruh rahbari K. Tursunov ta'kidlaganidek, bugungi kunda mazkur istiqbolli texnologiya allaqachon qator ob'ektlarda o‘zini ijobiy ko‘rsata olgan.

Xususan,”Markaziy Avval” konining 15-sonli qudug‘ida “Texnik chegara”ni joriy etish natijasida burg‘alash muddatlariga nisbatan ilgarilab ketishga erishildi.

“Texnik chegara” usuli joriy etilishi nafaqat pudratchining moliyaviy mablag‘larini iqtisod qilishga, balki shuningdek, buyurtmachilarga quduqni nisbatan oldinroq ishga tushirish imkonini beradi. Ishlab chiqarish Ilmiy Texnika markazi direktori N.No‘monov uchrashuv doirasida buni ta'kidladi. Shuningdek, “Texnik chegara” yondashuvi quduq qurilishining barcha bosqichlarida qo‘llanilishi keraklagi ham qayd etildi.

O‘zbekiston Respublikasidagi konlarda “Texnik chegara”dan kelgusida foydalanish uchun Buyurtmachilar va Bosh pudratchi vakillarining qo‘shma faoliyati to‘g‘risidagi bitimga kelishildi.