June 6, 2022

ERIELL: Готовится к сдаче объект ППН «Мингбулак»

ERIELL: Готовится к сдаче объект ППН «Мингбулак»

ERIELL Group завершает работу по объекту «Временный пункт подготовки нефти (ППН) для опытно-промышленной эксплуатации нефтяных скважин на месторождении «Мингбулак».

Основная цель проекта ППН - своевременная и качественная подготовка 300 тонн нефти в сутки с нефтяных скважин месторождения «Мингбулак».

Работы ведутся в рамках выполнение программы КСОФ (Капитальное строительство основных фондов ) ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (SEG), в которой ERIELL является Генеральным подрядчиком. Также, в реализации проекта задействованы такие компании, как Enter Engineering PTE. Ltd., «РСМУ Нефть».

На сегодняшний день Группой компаний завершены работы по строительной и технологической части, в том числе: земляные работы – 28 289 м3; щебеночная подготовка – 790 м3; устройство монолитного бетона – 878,09 м3; монтаж оборудования - 34 комплекта; монтаж трубной продукции – 5 272 пм; монтаж фасонных деталей - 736 шт.; монтаж запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) - 222 комплектов; тепловая изоляция оборудования, трубопроводов и ЗРА - 176 м3.

В настоящее время на стадии завершение электромонтажные и пусконаладочные работы.

Добавим, что Пункт подготовки нефти на месторождении «Мингбулак» включает в себя площадку сепарации, блок нагрева нефти, площадку печей ПП-063, площадку отстойников, где происходит отделение нефти от воды, парк товарной нефти, площадку резервуаров горизонтальных (РГС) и площадку водяных РГС, факельное хозяйство, факел высокого давления, горизонтальный факел и пункт отгрузки готовой продукции.

ERIELL: «Mingbuloq» NTP ob'ekti topshirishga tayyorlanmoqda

ERIELL Group kompaniyasi «Mingbuloq» konidagi neft quduqlarida tajriba-sinov sanoat ishlarini olib borish uchun «Neftni tayyorlash vaqtinchalik punkti»(NTP) ob'ekti bo‘yicha ishlarni yakunlamoqda.

NTP loyihasining asosiy maqsadi – «Mingbuloq» konidagi neft quduqlaridan sutkasiga 300 tonna olinadigan neftni o‘z vaqtida va sifatli tayyorlashdan iborat.

Ishlar ERIELL kompaniyasi Bosh pudratchi bo‘lgan «Sanoat Energetika Guruhi»(SEG) MChJ QKning AFKQ (Asosiy fondlarning kapital qurilishi) dasturini amalga oshirish doirasida olib borilmoqda. Shuningdek, loyihani amalga oshirishda Enter Engineering PTE. Ltd., «RSMU Neft» kabi kompaniyalar ishtirok etmoqda.

Bugungi kunga qadar Kompaniyalar guruhi tomonidan ishlarning qurilish va texnologik qismi yakunlandi, jumladan: yer qazish ishlari – 28 289 m3; shag‘al tayyorlash – 790 m3; monolit beton qurilmasi – 878,09 m3; uskunalarni o‘rnatish – 34 ta komplekt; quvur mahsulotlarini o‘rnatish – 5 272 pm; shakldor detallarni o‘rnatish – 736 dona; yopip-ochishni boshqaruvchi moslama (ZRA) - 222 ta komplekt; uskunaning issiqlik izolyasiyasi, quvurlar va ZRA - 176 m3.

Hozirgi vaqtda elektromontaj va ishga tushirishga oid ishlar yakunlanish bosqichida.

Shuni qo‘shimcha qilib aytamizki, «Mingbuloq» konidagi Neftni tayyorlash punkti, neftni suvdan ajratib olish sodir bo‘ladigan separatsiya maydonini, neftni qizitish blokini, PP-063 pechi maydonini, tindirgichlar maydonini, neft' mahsuloti parki, gorizontal po‘lat rezervuarlar maydoni(GPR) va suvga oid GPR maydoni, olovli qurilma, yuqori bosimli olov, gorizontal olovli qurilma va tayyor mahsulotlarni jo‘natish punktini o‘z ichiga oladi.