April 2

Откуда произошло слово «нефть»?

Откуда произошло слово «нефть»?

Почему «чёрное золото» называют нефтью? Откуда произошло это название и как ещё называют нефть, расскажем в рубрике #Интересноевотрасли.

Термин «нефть» происходит из древних языков и обладает различными этимологическими корнями. Некоторые источники связывают его с аккадским словом «напатум», что переводится как «вспыхивать, воспламеняться», в то время как другие относят название к древнеиранскому «nаft», то есть «нечто влажное, жидкость».

Китайцы, которые пробурили первую нефтяную скважину в 347 году н. э., называют и по сей день нефть «ши йоу», что буквально переводится как «горное масло». Английское слово «petroleum», используемое американцами и англичанами для обозначения сырой нефти, также происходит от греческого «petra» (горный) и латинского «oleum» (масло), то есть «горное масло».

"Neft" so'zi qayerdan kelib chiqqan?

Nega «qora oltin» neft deb ataladi? Bu nom qayerdan kelib chiqqan va neftni yana qanday atash mumkin, bularning hammasini #SohadanQiziqarliMa’lumotlar ruknida so’zlab beramiz.

“Neft” termini qadimiy tillardan kelib chiqqan va turli etimologik ildizlarga ega. Ayrim manbalar uni tarjima qilinganda “alangalash”, “alangalanish” ma’nolarini beruvchi “napatum” akkad so’zi bilan bog’lasa, boshqalar nomni qadimgi eron so’zi “naft”, ya’ni “qandaydir nam, suyuqlik” mansub deb o’ylaydi.

Eramizning 347 yilida birinchi neft qudug’ini burg’ulagan xitoyliklar hali ham neftni so’zma-so’z tarjima qilinganda “tog’ moyi” ma’nosini beruvchi “shi you” nomi bilan atashadi. Amerikaliklar va angliyaliklar tomonidan xom neftni bildirish uchun ishlatiladigan ingliz tilidagi “petroleum” so’zi ham grekcha “petra” (tog’) va lotincha “oleum”(moy) so’zlaridan olingan bo’lib, so’zma-so’z tarjima qilinganda “tog’ moyi”ma’nosini anglatadi.