June 2, 2022

ERIELL: В мае завершено строительство ещё одной скважины на месторождении «Газли»

ERIELL: В мае завершено строительство ещё одной скважины на месторождении «Газли»

ERIELL Group 30 мая 2022 года на месторождении «Газли» (Бухарская область) успешно завершено строительство скважины №1159. Работы проведены с целью расширения подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли».

Строительство скважины №1159 успешно завершено буровой бригадой №102. Работы выполнены специалистами Газлинской экспедиции во главе с Ахрором Маъдиевым.

Отметим, что примененная для этой скважины буровая установка работает на электричестве, а не от дизельного генератора, как в большинстве случаев. БУ подключена к линии электропередачи, что исключает выбросы углекислого газа при её эксплуатации.

Добавим, что ERIELL Group с 2019 года выступает Генеральным подрядчиком проекта «Расширение ПХГ Газли», заказчиком которого является СП ООО Gazli Gas Storage. Компанией сегодня на объекте для бурения новых скважин задействовано 6 единиц буровых и подъёмных установок.

Целью реализации проекта «Расширение ПХГ Газли» является увеличение объема данного подземного хранилища газа с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров.

В Узбекистане два основных подземных хранилищ газа – «Газли» и «Ходжаабад». ПХГ «Газли» является крупнейшим в стране и его дальнейшее расширение связано наличием в данном регионе целого ряда перспективных месторождений. В частности, само месторождение «Газли», открытое в 1956 году, продолжает оставаться одним из самых крупных месторождений газа в Узбекистане.

ERIELL: May oyida «Gazli» konida yana bir quduq qurilishi yakunlandi

2022 yil 30 may kuni ERIELL Group kompaniyasi «Gazli» konida (Buxoro viloyati) №1159-sonli quduq qurilishini muvaffaqiyatli yakunladi. Ishlar «Gazli» yer osti gaz omborini (EGO) kengaytirish maqsadida olib borildi.

№1159-sonli quduq qurilishi №102-sonli burg‘ulash brigadasi tomonidan muvaffaqiyatli yakunlandi. Ishlar Axror Ma'diev boshchiligidagi Gazli ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan amalga oshirildi.

Qayd etish kerakki, ushbu quduq uchun burg‘ulash qurilmasi, ko‘p hollarda bo‘lgani kabi dizel generatoridan emas, balki elektr energiyasida ishlaydi. Burg‘ulash qurilmasi elektr uzatish liniyasiga ulangan bo‘lib, undan foydalanilganda karbonat angidrid gazi otilib chiqishini oldini oladi.

Qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, ERIELL Group 2019 yildan buyon buyurtmachisi Gazli Gas Storage MChJ QK bo‘lgan «Gazli YeGO ni kengaytirish» loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Kompaniya tomonidan bugungi kunda yangi quduqlar b'urg‘ilash uchun 6 ta birlik burg‘ilash va ko‘tarma uskunalar ishga solingan.

«Gazli YeGO ni kengaytirish» loyihasini amalga oshirishning maqsadi yer osti gaz omborining amaldagi 3 mlrd kub metr gaz xajmini 6 mlrd ga yetkazishdan iborat.

O‘zbekistonda ikkita aasosiy yer osti gaz ombori mavjud –«Gazli» va «Xo‘jaobod». «Gazli» YeGO mamlakatda eng yirik YeGO hisoblanadi va uning yanada kengaytirilishi mazkur hududda qator istiqbolli konlar mavjudligi bilan bog‘liq. Xususan, 1956 yilda ochilgan «Gazli» konining o‘zi O‘zbekistondagi eng yirik gaz konlaridan biriligicha qolmoqda.