May 5, 2022

ERIELL: На ПХГ «Газли» вновь досрочно завершены работы по двум скважинам

ERIELL: На ПХГ «Газли» вновь досрочно завершены работы по двум скважинам

ERIELL Group на месторождении «Газли» (Бухарская область) во второй половине апреля 2022 года досрочно завершены работы по строительству скважины №1220 и бурению скважины №1193.

Строительство скважины №1220 успешно завершено с опережением плановых сроков на 7 суток.

На 2 суток раньше завершено бурение скважины №1193.

Работы проведены с целью расширения подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли».

Добавим, что ERIELL Group с 2019 года выступает Генеральным подрядчиком проекта «Расширение ПХГ Газли», заказчиком которого является СП ООО Gazli Gas Storage. Компанией сегодня на объекте для бурения новых скважин задействовано 6 единиц буровых и подъёмных установок.

Целью реализации проекта «Расширение ПХГ Газли» является увеличение объема данного подземного хранилища газа с существующих 3 млрд кубометров газа до 6 млрд.

В Узбекистане два основных подземных хранилищ газа – «Газли» и «Ходжаабад». ПХГ «Газли» является крупнейшим в стране и его дальнейшее расширение связано наличием в данном регионе целого ряда перспективных месторождений. В частности само месторождение «Газли», открытое в 1956 году, продолжает оставаться одним из самых крупных месторождений газа в Узбекистане.

ERIELL: «Gazli» YeGO da ikkita quduq bo‘yicha ishlar nihoyasiga yetdi

ERIELL Group kompaniyasi “Gazli” konida (Buxoro viloyati) 2022 yil aprel' oyining ikkinchi yarmida №1220 va №1193 quduqlarda qurilish va buurg‘ilash ishlarini yakunladi.

№1220 quduq qurilishi rejada belgilaanganimdan 7 kun avvval muddatda yakunlandi.
№1193 quduqni burg‘ilash ishlari esa belgilangan muddatdan ikki kun oldin yakunlandi.

Ishlar “Gazli” yer osti gaz omborini (EGO) kengaytirish maqsadida amalga oshirildi.
Qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, ERIELL Group 2019 yildan buyon buyurtmachisi Gazli Gas Storage MChJ QK bo‘lgan “Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Kompaniya tomonidan bugungi kunda yangi quduqlar b'urg‘ilash uchun 6 ta birlik burg‘ilash va ko‘tarma uskunalar ishga solingan.

“Gazli YeGO ni kengaytirish” loyihasini amalga oshirishning maqsadi yer osti gaz omborining amaldagi 3 mlrd kub metr gaz xajmini 6 mlrd ga yetkazishdan iborat.

O‘zbekistonda ikkita aasosiy yer osti gaz ombori mavjud –“Gazli” va “Xo‘jaobod”. “Gazli” YeGO mamlakatda eng yirik YeGO hisoblanadi va uning yanada kengaytirilishi mazkur hududda qator istiqbolli konlar mavjudligi bilan bog‘liq. Xususan, 1956 yilda ochilgan “Gazli” konining o‘zi O‘zbekistondagi eng yirik gaz konlaridan biriligicha qolmoqda.