July 1

Новое достижение ЭГБ №1 в бурении в продуктивном горизонте

Новое достижение ЭГБ №1 в бурении в продуктивном горизонте

В последние дни на месторождении «Тегермен» скважине № 28 были достигнуты значительные успехи в бурении по продуктивному горизонту, что стало настоящим прорывом для команды Экспедиции глубокого бурения (ЭГБ) № 1. Эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря тесному взаимодействию Главного инженера Экспедиции Тилявова С. А. и специалистов Центра сопровождения бурения, которые совместными усилиями смогли подобрать и внедрить оптимальные режимы бурения для существующих условий.

Особую роль в этом достижении сыграла буровая бригада № 65, возглавляемая мастером Умаровым Н. И. Команда проявила высокую оперативность и профессионализм в выполнении поставленных задач, что привело к значительному увеличению механической скорости проходки в продуктивном горизонте. Результаты показали, что новая скорость превышает скорость бурения в аналогичных скважинах в 3-4 раза. Этот успех открывает новый этап в изменении стереотипа и метода бурения в продуктивном горизонте, показывая, что при правильном подходе можно значительно улучшить производительность.

Увеличение механической скорости бурения имеет важное значение, так как оно существенно сокращает сроки строительства скважины в целом. Быстрее завершение бурения означает не только экономию времени, но и снижение затрат на буровые работы, что является ключевым фактором в нефтегазовой промышленности.

Достигнутый результат стал возможен благодаря слаженной работе и стремлению руководителей и инженерно-технического персонала ЭГБ № 1 и Центра сопровождения бурения к оптимизации процесса строительства скважин.
Впереди команду ЭГБ № 1 ждет еще множество вызовов и задач, но текущие достижения на «Тегермене» № 28 подтверждают, что благодаря профессионализму, упорству и новаторскому подходу можно достигать впечатляющих результатов и преодолевать любые преграды.

Mahsuldor qatlamni burg'ilashda 1-sonli CHBE yangi yutug'i

So’nggi kunlarda “Tegirmon” konining 28-sonli qudug’ida mahsuldor qatlamni burg’ilashda katta muvaffaqiyatlarga erishilgan bo’lib, bu 1-sonli Chuqur burg’ilash ekspeditsiyasi (CHBE) jamoasi uchun haqiqiy ochilish bo’ldi. Ushbu hayratlantiruvchi natijalar Ekspeditsiyaning Bosh muhandisi Tilyavov S.A. va “Burg’ilashni qo’llab-quvvatlash markazi” mutaxassislarining yaqin hamkorligi natijasida amalga oshdi. Ular birgalikdagi sa’y-harakatlar bilan mavjud sharoitlar uchun muqobil burg’ilash rejimlarini tanlab olib, ularni joriy etishga muvaffaq bo’ldi.

Bunda usta Umarov N.I boshchiligidagi 65-sonli burg’ilash brigadasi alohida o’rin tutdi. Jamoa belgilangan vazifalarni bajarishda yuqori tezkorlik va professionallikni namoyish etdi, bu esa mahsuldor qatlamda kovlab borishning mexanik tezligi sezilarli darajada ortishiga olib keldi. Natijalar yangi tezlik shunga o’xshash quduqlardagi burg’ilash tezligidan 3-4 barobarga oshganini ko’rsatdi. Ushbu yutuq mahsuldor qatlamda burg’ilash stereotipi va usulini o’zgartirishda yangi bosqichni boshlab berib, to'g'ri yondashuvda unumdorlikni sezilarli darajada yaxshilash mumkinligini ko'rsatdi.

Burg'ilashning mexanik tezligini oshirish muhim ahamiyatga ega, chunki u butun quduq qurilishi muddatini jiddiy ravishda qisqartiradi. Burg’ilashni tezroq yakunlash nafaqat vaqtni tejash, balki burg’ilash ishlariga ketadigan harajatlarning ham kamayishini anglatib, bu neft-gaz sanoatida muhim omil hisoblanadi.

Bunday natijaga 1-sonli CHBE va Burg’ilashni qo’llab-quvvatlash markazining rahbarlari hamda muhandis-texnik xodimlarining yaxshi muvofiqlashtirilgan ishi va quduqlar qurilishi jarayonini optimallashtirishga bo’lgan intilishi tufayli erishildi.
Oldinda 1-sonli CHBE jamoasini bundan ham ko’proq chaqiriqlar va vazifalar kutib turibdi, lekin “Tegirmon” konining 28-sonli qudug’idagi joriy muvaffaqiyati professionallik, qat’iylik va novatorlik yondashuv tufayli hayratlantiruvchi natijalarga erishish hamda har qanday to’siqlarni yengib o’tish mumkinligidan dalolat beradi.