October 10, 2023

Регулярное обучение по предотвращению инцидентов на скважинах

Регулярное обучение по предотвращению инцидентов на скважинах

Центральная инженерно-технологическая служба (ЦИТС) – ключевое звено в обеспечении безопасности и эффективности эксплуатации скважин. Работа инженеров службы направлена на предоставление поддержки в сложных ситуациях, включая бурение, вскрытие горизонтов и рапаносных пластов, проработку ствола скважин, спуск обсадных колонн и освоение скважин.

Старший мастер по сложным аварийным работам, инженер-аналитик и 11 мастеров по сложным аварийным работам занимаются профилактикой, разработкой нестандартных аварийных инструментов и проведением обучения по предотвращению и ликвидации сложных аварийных ситуаций в рамках шести экспедиций.

ЦИТС разрабатывает различные планы действий в инцидентов и обучает им специалистов каждой экспедиции. Тренинги с буровыми бригадами также проводят ведущий технолог ЦИТС и мастера по сложным и аварийным работам.
Помимо вышеперечисленных обязанностей, ЦИТС разработала и внедрила 20 мероприятий по предотвращению аварий и обеспечению безопасной проводки скважин на объектах Бухарской, Каршинской, Ферганской, Устюртской, Газлинской и Сурханской экспедиций.

Центральная инженерно-технологическая служба стремится к постоянному совершенствованию и повышению уровня подготовки специалистов, чтобы минимизировать риски и обеспечить успешное выполнение задач на проектах ERIELL Group.

Quduqlardagi noxushliklarning oldini olish bo'yicha muntazam darslar

Markaziy muhandislik-texnologik xizmati (MMTX) quduqlardan foydalanish xavfsizligi va samaradorligini ta'minlashning asosiy bo'g'inidir. Xizmat ko'rsatuvchi muhandislarning ishi qiyin vaziyatlarda yordam ko'rsatishga qaratilgan, jumladan burg'ulash, gorizontlarga va sho'r suvli qatlamlarga kirish, quduq naychalariga ishlov berish, korpusni ishga tushirish va quduqni o'zlashtirish.

Murakkab avariyalar bo'yicha bosh usta, muhandis-tahlilchi va 11 ta murakkab avariya ustalari oltita ekspeditsiyada profilaktika, nostandart avariya vositalarini ishlab chiqish hamda murakkab favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha profilaktika bilan shug‘ullanishadi.

MMTX noxush hodisalar bo'yicha turli harakatlar rejalarini ishlab chiqadi va ularni har bir ekspeditsiya mutaxassislariga o'rgatadi. Burg'ulash brigadalari bilan mashg'ulotlar, shuningdek, MMTXning yetakchi texnologi va murakkab avariya ishlari bo'yicha mutaxassislar tomonidan olib boriladi.
Yuqoridagi majburiyatlardan tashqari, MMTX tomonidan Buxoro, Qarshi, Farg‘ona, Ustyurt, Gazlin va Surxon ekspeditsiyalari uchastkalarida avariyalarning oldini olish va quduqlarni xavfsiz burg‘ulashni ta’minlash bo‘yicha 20 ta chora-tadbirlar ishlab chiqildi va amalga oshirildi.

Markaziy muhandislik va texnologiya xizmati xavflarni minimallashtirish va ERIELL Group loyihalari bo'yicha vazifalarni muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlash uchun mutaxassislarni tayyorlash darajasini doimiy ravishda takomillashtirish va oshirishga intiladi.