August 15, 2022

ERIELL: Введён в эксплуатацию газопровод-коллектор протяженностью 18 км

ERIELL: Введён в эксплуатацию газопровод-коллектор протяженностью 18 км

ERIELL Group 11 августа 2022 года в Кашкадарьинской области успешно введён в эксплуатацию газопровод-коллектор от месторождения «Карим» до Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) месторождения «Памук» диаметром 426х9 мм и протяжённостью 18 км.

Заказчиком является ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

ERIELL Group является Генеральным подрядчиком проекта «Обустройство газовых месторождений со строительством межпромысловых и магистральных газопроводов ИП ООО SEG».

География проекта охватывает месторождения Карши-Бухарского региона, Республики Каракалпакстан и Ферганской долины.

ERIELL: uzunligi 18 km lik kollektor-gaz quvuri ishga tushirildi

Joriy yilning 11 avgust kuni ERIELL Group tomonidan Qashqadaryo viloyatida “Karim” konidan “Pamuk” koni Komleks gaz tayyorlash qurilmasi (KGTQ)gacha diametri 426x9 mm va uzunligi 18 km bo‘lgan kollektor-gaz quvuri muvaffaqiyatli ishga tushirildi.

Buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi (SEG) MChJ XK hisoblanadi.

ERIELL Group “SEG MChJ XK konlararo va magistral gaz quvurlari qurilishi bilan birga gaz konlarini obodonlashtirish” loyihasining Bosh pudratchisi hisoblanadi.

Loyiha jo‘g‘rofiyasi Qarshi-Buxoro mintaqasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Farg‘ona viloyati konlarini o‘z ichiga oladi.