September 6, 2023

ERIELL Group: совещание по итогам деятельности за август

ERIELL Group: совещание по итогам деятельности за август

5 сентября состоялось совещание, на котором рассматривались результаты работы ERIELL РБЕ «Средняя Азия» за август.

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Руководители головного Ташкентского, а также Каршинского, Устюртского, Ферганского и Сурхандарьинского офисов отчитались о проделанной работе за август, рассмотрели темы, вынесенные на повестку дня, обсудили возникшие вопросы и пути их решения.

Департамент управления проектами представил отчет по объемам выполненных работ. Была заслушана информация по региональным экспедициям.

Рассматривались: показатели результативности выполнения производственной программы 6+6 на 2023 год; выполнение протокольного поручения предыдущего совещания; состояние ПБ, ОТ и ООС; обеспечение легковым автотранспортом и тампонажной техникой; ведение работ и организация производства по вышкомонтажным работам, а также с колтюбинговой установкой в бурении и ТКРС (текущий и капитальный ремонт скважин), доклад по строительству нефтегазовых объектов.

На совещании также были озвучены рекордные показатели по коммерческой скорости (1833 м/ст.м) и проходке за сутки (876 м за сутки).

Все вопросы, предложения и выводы были отражены в итоговом протоколе.

ERIELL Group: avgust oyidagi faoliyat natijalari bo’yicha yig’ilish

Joriy yilning 5 sentabr kuni ERIELL “O’rta Osiyo” MBB bo’linmasining avgust oyidagi faoliyat natijalariga bag’ishlangan yig’ilish bo’lib o’tdi.

Tadbir onlayn formatda o’tkazildi. Toshkentdagi bosh, shuningdek, Qarshi, Ustyurt, Farg’ona va Surxondaryo ofislar raxbarlari avgust oyida bajarilgan ishlar haqida hisobot berdi, kun tartibiga qo’yilgan masalalarni ko’rib xhiqdilar, yuzaga kelgan muammolarni va ularni yechish yo’llarini muhokama qildilar.

Loyihalarni boshqarish departamenti bajarilgan ishlar ko’lami bo’yicha hisobotni taqdim etdi. Hududiy ekspeditsiyalar bo’yicha ma’lumotlar tinglandi.

Quyidagilar ko’rib chiqildi: 2023 yilga mo’ljallangan 6+6 ishlab chiqarish dasturini bajarilish samaradorligining ko’rsatkichlari, avvalgi yig’ilish protokol ko’rsatmalarining bajarilganligi, SX, MM va AMM holati, yengil avtotransport vositasi va tamponaj texnikasi bilan ta’minlash, ishlarni yuritish va burg’ulash va QJKT(quduqlarni joriy va capital ta’mirlash)da koltyubing qurilmasi bilan vishka o’rnatish bo’yich ishlarni tashkil etish, neft-gaz obyektlarini qurish bo’yicha ma’lumotlar shular jumlasidan.

Yig’ilishda shuningdek, tijoriy tezlik(1833/st.m) va sutkalik kovlab borish (sutkasiga 876 m) bo’yicha rekord ko’rsatkichlar eshittirildi.
Barcha masalalar, takliflar va xulosalar yakuniy hujjatda o’z aksini topdi.