July 31, 2023

Успешная разработка специалистов ERIELL Group 

Успешная разработка специалистов ERIELL Group

На территории Узбекистана ведется разработка месторождения с целью добычи флюида путем бурения скважин и нагнетания внутрь высокотемпературного пара, где температура пара достигает 300 °C. Для обеспечения надежного крепления обсадных колонн на данной локации требуется специальный цемент, способный выдерживать циклически изменяющиеся температуры в диапазоне от 22 до 300 °C.

Изначально такой цемент приходил из-за рубежа и стоил очень дорого. Поэтому под руководством начальника Службы крепления скважин и Заведующего лабораторией тампонажных растворов была начата разработка местного аналога высокотермостойкого цемента. Процесс разработки включал проведение множества анализов для подбора оптимальных компонентов, которые обеспечивали бы высокую термостойкость аналогично зарубежному цементу.

С участием инженеров-лаборантов и под руководством Службы крепления скважин была создана цементная смесь, которая не уступает по своим характеристикам зарубежному аналогу. После успешного согласования с Руководством компании и Заказчиком разработанную смесь начали использовать на месторождениях.

Новая формула успешно применяется и при цементировании глубоких скважин с высокими температурами и давлением, что позволяет процессу эксплуатации быть более эффективным и безопасным.

ERIELL Group mutaxassislarining muvaffaqiyatli ishlanmasi

O‘zbekiston hududida quduqlarni burg‘ulash va bug‘ harorati 300 °C ga yetadigan yuqori harorat bug‘ini ichkariga yuborish yo‘li bilan flyuid qazib chiqarish maqsadida konlarda qazish usullari olib borilmoqda. Mazkur joylashuvda mustahkamlovchi ustunlarning ishonchli mahkamlanishini ta'minlash uchun 22 °C dan 300 °C gacha bo‘lgan diapazondagi davriy o‘zgaruvchan haroratga bardosh bera oladigan maxsus sement talab qilinadi.

Dastlab bunday sement xorijdan olib kelingan va juda qimmat bo‘lgan. Shu bois, Quduqlarni mahkamlash xizmati boshlig‘i va tamponaj eritmalar laboratoriyasi mudiri rahbarligida yuqori issiqlikka chidamli sementning mahalliy analogini yaratish bo‘yicha ishlar boshlab yuborildi. Ishlab chiqish jarayoni xorijdan keltiriladigan sementga o‘xshash yuqori issiqlikni ta'minlaydigan muqobil komponentlarni tanlash uchun ko‘plab tahlillarni o‘tkazishni o‘z ichiga oldi.

Quduqlarni mahkamlash xizmati rahbariyati va laborant-muhandislar ishtirokida o‘z xususiyatlari bo‘yicha xorijiy analogdan hech ham qolishmaydigan sement aralashmasi yaratildi. Kompaniya rahbariyatining buyurtmachi bilan muvaffaqiyatli kelishuvidan so‘ng ishlab chiqilgan aralashma konlarda qo‘llanila boshlandi.

Yangi formula yuqori harorat va bosimli qudqlarni sementlashda ham muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda, bu esa ekspluatasiya jarayonining yanada samarali va xavfsiz bo‘lishiga imkon beradi.