February 17, 2023

История нефти и газа Узбекистана: крупнейший газоперерабатывающий завод в Узбекистане

История нефти и газа Узбекистана: крупнейший газоперерабатывающий завод в Узбекистане

Одно из крупнейших газовых месторождений Узбекистана «Мубарек» открыто в начале 60-х годов прошлого столетия в юго-восточной части пустыни Кызылкум. Этот газ, в отличие от идеально чистого газлийского, содержал сернистые примеси, что обусловило необходимостью строительства в этом районе газоперерабатывающего завода.

Так, на месте небольшого поселка Мубарек (узб. muborak — «благодатный»), в пустынной зоне, появился крупнейший газоперерабатывающий комплекс.

Как сообщается на официальном сайте АО «Узбекнефтегаз», Мубарекский газоперерабатывающий завод запущен в 1971 году и предназначен для очистки и сушки природного газа от сернистых соединений, производства технической серы, производства стабильного газового конденсата и сжиженного газа. В год на установках производится 400 тысяч тонн серы.

Перерабатываемый на заводе природный газ в основном добывается с таких месторождений, как «Денгизкуль», «Хаузак», «Ортабулок» (газ с повышенным содержанием серы), «Зеварда», «Алан», «Помук», «Култок», «Кокдумалак», «Южный Кемачи» (низкосернистый газ), «Хаузак-Шоди» (газ с повышенным содержанием серы).

Завод играет важную роль в развитии экономики Узбекистана, обеспечивая потребности населения в газе и жидких углеводородах.

O‘zbekiston neft va gaz tarixi: O‘zbekistondagi eng yirik gazni qayta ishlash zavodi

O‘zbekistondagi eng yirik gaz konlaridan biri “Muborak” o‘tgan asrning 60 yillari boshida Qizilqum cho‘lining janubi-sharqiy qismida ochilgan. Bu gaz ideal toza gazli gazidan farqli o‘laroq, oltingugurt aralashmalaridan iborat edi. Bu esa mazkur hududda gazni qayta ishlash zavodini qurish zaruratini taqozo etdi.

Shu tariqa, cho‘l zo‘nasida joylashgan uncha katta bo‘lmagan Muborak (o‘zbekchada muborak-“barakali”) qishlog‘i o‘rnida yirik gazni qayta ishlash majmuasi paydo bo‘ldi.

“O‘zbekneftgaz” AJning rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, Muborak gazni qayta ishlash zavodi 1971 yilda ishga tushirilgan bo‘lib, tabiiy gazni oltingugurt birikmalaridan tozalash va quritish, texnik oltingugurtni ishlab chiqarish, barqaror gaz kondensati va suyultirilgan gaz ishlab chiqarishga mo‘ljallangan. Qurilmalar yiliga 400 ming tonna oltingugurt ishlab chiqaradi.

Zavodda qayta ishlangan tabiiy gaz asosan “Dengizko‘l”, “Xauzak”, “O‘rtabuloq” (oltingugurt miqdori yuqori bo‘lgan gaz), “Zevarda”, “Alan”, “Pomuk”, “Qultoq”, “Ko‘kdumaloq”, “Janubiy Kemachi” (oltingugurt miqdori past bo‘lgan gaz), “Xao‘zak-Shodi” kabi konlarda qazib olinadi.

Zavod aholining gaz va suyuq uglevodorodlarga bo‘lgan ehtiyojini ta'minlagan holda O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.