October 8, 2023

Завершено бурение скважины № 29 «Куйи Сургиль»

Завершено бурение скважины № 29 «Куйи Сургиль»

Специалистами Сурхандарьинской экспедиции ERIELL Group успешно завершена бурением эксплуатационная скважина № 29 «Куйи Сургиль» с опережением на 42% или 58 суток.

Показатель достигнут благодаря слаженной и четко спланированной работе буровой бригады № 36 под руководством буровых мастеров Норкабулова Б. и Авезмуротова С., а также других специалистов и служб Группы компаний, обеспечивающих бесперебойную работу на скважинах.

Месторождение «Куйи Сургиль» осваивается в рамках проекта «Программа мер по увеличению добычи углеводородного сырья», реализуемого ERIELL Group в качестве генподрядчика с 2017 года совместно с АО «Узбекнефтегаз».

“Quyi Surg’il” konida 29-sonli quduqni burg’ulash yakunlandi

ERIELL Group kompaniyasining Surxondaryo ekspeditsiyasi mutaxassislari tomonidan “Quyi Surg’il” konidagi 29-sonli eksplutatsiya qudug’ini 42 foizga yoki 5 sutka oldin burg’ulash muvaffaqiyatli yakunlandi.

Bunday ko’rsatkichga burg’ulash ustasi Norqobulov B va Avezmurotov S rahbarligidagi burg’ulash brigadasi, shuningdek, Kompaniyalar guruhining quduqlarda beto’xtov faoliyatni ta’minlab beruvchi boshqa mutaxassislar hamda xizmatlarning tartibga solingan va aniq rejalashtirilgan ishi natijasida erishildi.

“Quyi Surg’il” koni ERIELL Groupning 2017 yildan beri bosh pudratchi sifatida “O’zbekneftgaz” AJ bilan hamkorlikda amalga oshirayotgan “Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo’yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasi doirasida o’zlashtirilmoqda.