July 31, 2023

Закончена строительством скважина № 152 «Сургиль»

Закончена строительством скважина № 152 «Сургиль»

Буровая бригада № 23 Устюртской экспедиции под руководством буровых мастеров Жемуратова Р. и Норкулова Ф., а также инженеров по отбору керна, успешно завершила бурение и строительство оценочно-эксплуатационной скважины № 152 на месторождении «Сургиль».

Забой скважины составил 2950 метров. Дополнительно, для более детального изучения потенциальных продуктивных горизонтов, на скважине было отобрано 90 метров образцов керна.

Работы на месторождении осуществляются в рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья» совместно с АО «Узбекнефтегаз».

“Surgil” konida 152-sonli quduq qurilishi yakunlandi

Burg‘ulash ustalari Jemuratov R. Va Norkulov F. Rahbarligidagi Ustyurt ekspedisiyasining 23-sonli burg‘ulash brigadasi, shuningdek, kernni saralash bo‘yicha muhandislar “Surgil” konidagi 152-sonli baholash-ekspluatasiya qudug‘i qurilishi va burg‘ulash bo‘yicha ishlarni muvaffaqiyatli yakunladi.

Quduqning zaboyi 2950 metrni tashkil etdi. Zaboy skvajini sostavil 2950 metrov. Qo‘shimcha ravishda potensial mahsuldor qatlamlarni yanada batafsil o‘rganish uchun quduqda 90 metrlik kern namunasi tanlab olindi.

Kondagi ishlar “O‘zbekneftgaz”AJ bilan hamkorlikda “Uglevodorod hom-ashyosini qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi” ijrosi doirasida amalga oshirilmoqda.