January 11

Стартовало обучение помощников бурильщика в Учебном центре Карши

Стартовало обучение помощников бурильщика в Учебном центре Карши

В учебном центре в Карши стартовала Программа помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 2-го разряда, предназначенная для профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников этого направления.

В период обучения слушатели проходят курс, где усваивают теоретическую и практическую части для закрепления знаний. Цель реализуемой программы заключается в получении компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, а также приобретения новой квалификации.

Программа разработана в соответствии с нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности РУз». В ней предусматривается изучение основных положений закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

Учебный материал разработан таким образом, чтобы сотрудники приобрели необходимые профессиональные навыки и технические знания, соответствующие требованиям квалификационной характеристики помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго разряда).

Занятия проводятся в учебном центре, располагающем базой для практического обучения, классами, оборудованными необходимыми наглядными пособиями, макетами бурового оборудования, мультимедийной техникой.

Продолжительность обучения при переподготовке и повышении квалификации помощника бурильщика ЭРБС рассчитана на 194 часов. Из них 34 часа отведены для базового цикла, 160 часов - на специальный цикл учебной программы, включая 80 часов производственного (специального) обучения.

К концу курса слушатели должны научиться самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими требованиями и нормами, установленными на производстве. Прошедшие обучение и успешную проверку знаний получат свидетельство/удостоверение установленного образца и будут допущены к самостоятельной работе после прохождения стажировки.


Qarshi shahridagi o’quv markazida burg’ulovchi yordamchilarini o’qitish boshlandi

Qarshi shahridagi o’quv markazida 2 toifali neft va gaz quduqlarini eksplutatsiya  va qidiruv burg’ulash bo’yicha burg’ulovchi yordamchilari, ushbu yo’nalishdagi xodimlarni kasbiy qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun mo’ljallangan dastur boshlandi.

O’qitish davrida tinglovchilar bilimlarni mustahkamlash uchun nazariy va amaliy bo’limlarni o’zlashtiradigan kursdan o’tadilar. Amalga oshirilayotgan dasturdan ko’zlangan asosiy maqsad yangi turdagi kasbiy faoliyatni olib borish uchun zarur bo’lgan bilimlarni olish, shuningdek, yangi kasbni egallashdan iborat.

Dastur “O’zR neft va gaz sanoatida xavfsizlik qoidalari” sanoat xavfsizligi sohasidagi me’yorlar va qoidalarga muvofiq ishlab chiqilgan. Unda “Xavfli ishlab chiqarish ob’yektlarida sanoat xavfsizligi to’g’risida” qonunining asosiy nizomlari va xavfli ishlab chiqarish ob’yektida sanoat xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ishlab chiqarish nazoratini tashkillashtirish va amalga oshirish qoidalarini o’rganishni ko’zda tutadi.

O’quv materiali  neft va gaz quduqlarini eksplutatsiya va qidiruv burg’ulash bo’yicha burg’ulovchi yordamchisi (ikkinchi toifali)ning kasbiy xususiyat talablariga mos keluvchi zarur kasbiy ko’nimalar va texnik bilimlarni egallashiga oson tarzda ishlab chiqilgan.

Mashg’ulotlar zarur ko’rgazmali o’quv mashg’ulotlari, burg’ulash uskunasi maketlari, multimedia texnikasi bilan jihozlangan sinflar, amaliy o’qitish uchun bazalarga ega bo’lgan o’quv markazida o’tiladi.

QEQB burg’ulash yordamchisini qayta tayyorlash va malakasini oshirishda o’qish davomiyligi 194 soatga mo’ljallangan. Ulardan 34 soati o'quv dasturining asosiy sikli, 160 soati –maxsus sikli, jumladan, 80 soati ishlab chiqarish (maxsus) ta’limi uchun ajratilgan.

Kurs oxirida tinglovchilar ishlab chiqarishda belgilangan texnik talablar  va me’yorlarga muvofiq kasbiy xususiyat jihatdan nazarda tutilgan barcha ishlarni mustaqil bajara olishni o’rganishi lozim. Imtixondan muvaffaqiyatli o’tgan mutaxassislar belgilangan na’munadagi sertifikat va guvohnomalarga ega bo’ladi va stajirovkadan so’ng mustaqil ishlashiga ruxsat  beriladi.