February 24, 2023

Изучение курса «Эмоциональный интеллект»

Изучение курса «Эмоциональный интеллект»

Представители ERIELL Group приняли участие в образовательном курсе «Эмоциональный интеллект», проведенном в корпоративном учебном центре ERIELL prof education 20-23 февраля.

В число слушателей вошли менеджеры, работающие, в частности, на таких позициях, как руководитель экспедиции, главный геолог, начальник ПТО, главный инженер, главный механик.

«Эмоциональный интеллект» входит в число курсов профессионального развития, разработанных и реализуемых в Группе компаний с целью постоянного роста интеллектуального уровня специалистов.

Для успешного освоения новых знаний и навыков приглашаются опытные тренеры и менторы. В частности, в качестве тренеров этого курса выступили доцент Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан Л. Инагамова, основатель консалтинговой компании в области управления персоналом Business Foresight Г. Акрамова, заместитель директора Республиканского центра психологических услуг «Познай себя» Г. Утекова.

Слушатели изучили такие темы, как согласованность эмоционального мышления и логики, эмоциональное самосознание, получили навыки тестирования собственного уровня эмоционального интеллекта и его направленности.

Важным направлением для эффективности производственного процесса стало изучение методики профилактики эмоционального выгорания молодых специалистов. Были изучены основные признаки этого явления, а также то, как выявить причины неудовлетворения профессиональной деятельностью и помочь в решении проблемы.

Большой интерес вызвало изучение основных подходов к планированию времени, видов планирования и правил постановки целей.

В число слушателей вошли также представители компании Enter Engineering.

«Emosional intellekt» kursini o‘rganish

ERIELL Group mutaxassislari 20-23 fevral kunlari ERIELL prof education korporativ o‘quv markazida o‘tkazilgan «Emosional intellekt» o‘quv kursida ishtirok etdi.

Tinglovchilar orasida ekspedisiya rahbari, bosh geolog, PTO boshlig‘i, bosh muhandis, bosh mexanik kabi lavozimlarda ishlaydigan menedjerlar bor edi.

«Emosional intellekt» mutaxassislarning intellektual darajasini doimiy ravishda oshirish maqsadida kompaniyalar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshiriladigan kasbiy rivojlanish kurslari sirasiga kiradi.

Yangi bilim va ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun tajribali murabbiylar va mentorlar taklif etiladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi dosenti L. Inagamova, “Business Foresight” xodimlarni boshqarish sohasida konsalting kompaniyasi asoschisi G. Akramova, “O‘zingni angla” Respublika psixologik xizmatlar markazi direktori o‘rinbosari G. Utekovalar ushbu kursda murabbiy sifatida ishtirok etdi.

Tinglovchilar emosional tafakkur va mantiqning uyg‘unligi, emosional o‘zini o‘zi anglash kabi mavzularni o‘rgandi, o‘zlarining emosional intellekt darajasi va uning yo‘nalganligini sinab ko‘rish ko‘nikmalariga ega bo‘ldi.

Yosh mutaxassislarning emosional charchashining oldini olish usulini o‘rganish ishlab chiqarish jarayoni samaradorligi uchun muhim yo‘nalish hisoblanadi. Ushbu hodisaning asosiy belgilari, shuningdek, kasbiy faoliyatdan qoniqmaslik sabablarini aniqlash va muammoni hal qilishda yordam berish usullari o‘rganildi.

Vaqtni rejalashtirishning asosiy yondashuvlari, rejalashtirish turlari va maqsadlarni belgilash qoidalarini o‘rganish katta qiziqish uyg‘otdi.

Enter Engineering kompaniya vakillari tinglovchilar orasidan o‘rin olgan.