February 16, 2022

Продолжаются работы по обустройству нефтегазовых инфраструктур

Продолжаются работы по обустройству нефтегазовых инфраструктур

Группа ERIELL продолжает обустройство нефтегазовых структур в рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017–2021 годы».

В частности, в Республике Каракалпакстан 2 февраля подключены к средствам электрохимзащиты:
Скважины № 60НН, 66НН месторождения «Шаркий Бердах»;
Скважины № 64, 105, 106 «Шимолий Бердах», Устюртского газодобывающего управления.

Кроме того, 10 февраля в Кашкадарьинской области компания ввела в эксплуатацию скважину №343 месторождения «Шуртан», Шуртанского нефтегазодобывающего управления, а также завершила строительство газопровода-шлейфа диаметром 114х8 мм и протяжённостью 2,4 км.

Neft va gaz tuzilmalarini obodonlashtirish ishlari davom ettirilmoqda

ERIELL Guruhi tomonidan «2017-2021 yillarda uglevodorod xom-ashyosi qazib olishni oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi» ijrosi doirasida neft va gaz quduqlarini obodonlashtirish ishlari davom ettirilmoqda.

Xususan, 2 fevral kuni Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi «Sharqiy Berdax» konining № 60NN, 66NN-sonli quduqlari, Ustyurt gaz qazib chiqarish boshqarmasi «Shimoliy Berdax» konining № 64, 105, 106-sonli quduqlari elektr kimyo himoya vositalariga ulandi.

Bundan tashqari, 10 fevral kuni kompaniya tomonidan Qashqadaryo viloyatidagi Sho‘rtan neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi «Sho‘rtan» konining №343-sonli qudug‘i ishga tushirilib, diametri 114x8 mm va uzunligi 2,4 km lik shleyfli gaz quvuri qurilishi yakunlandi.