August 23, 2023

ИНТЕРЕСНОЕ В ОТРАСЛИ: КЕРНОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

ИНТЕРЕСНОЕ В ОТРАСЛИ: КЕРНОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Керноприемные устройства широко применяются при ведении геологоразведочных работ на полезные ископаемые и при инженерно-геологических изысканиях. Их используют для получения образца горной породы. Керн впоследствии исследуют для определения структуры, твердости, состава, других параметров.

ERIELL Group применяет на своих объектах 2-секционное керноприемное устройство SDT-CTJ-135/80.000. Оно предназначено для отбора керна диаметром 67; 80; 100,6; 110 мм и длиной одной секции от 6000 до 11 500 мм.

С данным керноприемным устройством отбор керна составляет 98-100%. Оно является модернизированным аналогом импортного керноприемного устройства,  используемого передовыми зарубежными компаниями в Мексиканском заливе, на шельфовых месторождениях, а также на объектах с высокими требованиями к керновому материалу.

Этот инструмент отличается простотой сборки и регулирования, дополнительно оснащен узлом безопасного соединения, сигнализатором заклинки зерна. При этом может применяться широкая гамма бурильных головок под разные устройства, а также различные керноприемные трубы для керна различного диаметра.

2-секционное керноприемное устройство SDT-CTJ-135/80.000 применяется в основном во время ведения работ на разведочных скважинах. В частности, данный инструмент был использован 15 августа текущего года инженером для отбора керна Рахматуллаевым Уралом Исматовичем совместно с  буровой бригадой № 37 на скважине № 2 месторождения Хатаркум, расположенного в Бухарской области.

SOHAGA DOIR QIZIQARLI MA’LUMOTLAR: KERN QABUL QILUVCHI QURILMA

Kern qabul qiluvchi qurilmalar foydali qazilmalarning geologiya-qidiruv ishlarida va muhandislik-geologiya tadqiqotlarida keng qo’llaniladi. Ulardan tog’ jinsini na’munasini olishda foydalaniladi. Kern keyinchalik tuzilishi, qattiqligi, tarkibi va boshqa parametrlarni aniqlash uchun tadqiq qilinadi.

ERIELL Group o’z ob’yektlarida 2 seksiyali kern qabul qiluvchi qurilma SDT-CTJ-135/80.000 dan foydalanadi. U diametri 67; 80; 100,6; 110 mm va uzunligi 6000dan 11500 mmgacha bo’lgan bir seksiyali kernni tanlab olish uchun mo’ljallangan.

Mazkur kern qabul qiluvchi qurilma bilan kern tanlab olish 98-100 foizni tashkil etadi. U Meksika ko’rfazida, shelfga oid konlarda, shuningdek kern materialiga talab yuqori bo’lgan obyektlarda yetakchi xorijiy kompaniyalar tomonidan qo’llaniladigan, import qilinadigan kern qabul qiluvchi qurilmaning modernizatsiyalangan analogidir.

Ushbu qurilma yig’ish va boshqarishning osonligi, xavfsiz ulanish uzel, donni mahkamlash signalizatori bilan qo’shimcha ravishda jihozlanganligi bilan ajralib turadi. Bunda turli qurilmalar uchun burg’ulash boshlarining keng gammasi, sguningdek, tuli diametrdagi kernlar uchun turli kern qabul qiluvchi quvurlar qo’llanilishi mumkin.

2 seksiyali kern qabul qiluchi qurilma SDT-CTJ-135/80.000 asosan qidiruv quduqlardagi ishlarni olib borishda qo’llaniladi. Xususan, bunday uskuna joriy yilnning 15 avgust kuni Buxoro viloyatida joylashgan Xatarqum konining 2-sonli qudug’ida kernni tanlab olish uchun muhandis Raxmatullayev O’ral Ismatovich tomonidan 37-sonli burg’ulash brigadasi bilan birgalikda ishlatilgan edi.