February 17, 2022

Лизинговое финансирование в ERIELL

Лизинговое финансирование в ERIELL

ERIELL приобрела буровую установку Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ при финансировании от Группы Газпромбанк Лизинг. Буровая установка будет эксплуатироваться на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО на сложных ачимовских отложениях.

Уралмаш 6000/400 ЭК-БМЧ предназначена для строительства нефтяных и газовых скважин с глубиной бурения 6 тыс. м, в различных климатических районах с колебанием температуры от -40 до +50⁰С.

"С каждым годом бурение становится сложнее и глубже, а требования заказчиков к оборудованию растут, поэтому важной задачей нефтесервисных компанией остается модернизация и обновление своих производственных мощностей. У ERIELL современный и молодой парк установок, в чем нам активно помогает Группа Газпромбанк Лизинг." -Докунихин В.Б.,1-й заместитель председателя правления ERIELL

ERIELLda lizingli moliyalashtirish

ERIELL Gazprombank Lizing Guruhi moliyaviy ko‘magi asosida Uralmash 6000/400 EK-BMCh burg‘ulash uskunasini xarid qildi. Burg‘ulash uskunasi YaNAOdagi Urengoy neftgazokondensat konining murakkab Achimov konlarida eksplutasiya qilinadi.

Uralmash 6000/400 EK-BMCh harorat -40 dan +50°S gacha bo‘lgan turli iqlim hududlarida burg‘ulash chuqurligi 6 ming metr bo‘lgan neft va gaz quduqlarini qurishga mo‘ljallangan.

"Burg‘ulash yil sayin murakkabroq va chuqurroq bo‘lib bormoqda, buyurtmachilarning uskunalarga qo‘yayotgan talablari esa ortib bormoqda, shuning uchun ishlab chiqarish quvvatlarini modernizasiya qilish va yangilash neft'servis kompaniyalarining muhim vazifasi bo‘lib qolmoqda. ERIELL zamonaviy va yosh uskunalar parkiga ega bo‘lib, bunda bizga Gazprombank Lizing Guruhi faol ravishda yordam bermoqda", - V.B. Dokunixin, ERIELL boshqaruvi raisining birinchi o‘rinbosari.