January 19

Новое поколение буровых растворов ERIELL - Thermo ECD

Новое поколение буровых растворов ERIELL - Thermo ECD

Группа ERIELL представляет инновационное решение в области бурения - буровой раствор Thermo ECD, впервые внедряемый в Узбекистане. Этот продукт обладает уникальными характеристиками, сделавшими его неотъемлемым инструментом для работы в условиях повышенных температур.

Основные преимущества Thermo ECD:

1) Устойчивость к высоким температурам:
Thermo ECD обладает высокой устойчивостью к температурам до 230°C. Это обеспечивает эффективное функционирование раствора даже в экстремальных условиях бурения, где другие растворы могут потерять свои свойства.

2) Ингибирующие свойства:
Буровой раствор обладает выдающимися ингибирующими свойствами, полностью нейтрализуя заряд на поверхности глинистых пластин.

3) Устойчивость к агрессивным загрязнителям:
Thermo ECD демонстрирует устойчивость к агрессивным загрязнителям, таким как гипс, ангидрит и рапа, расширяя область его применения.

4) Низкие реологические показатели при высокой плотности:
С низкими реологическими показателями (деформационные свойства твердых, жидких или газообразных материалов) при высокой плотности свыше 2,0 г/см³, Thermo ECD позволяет достичь оптимальной плотности раствора, сохраняя его реологические характеристики.

Буровой раствор Thermo ECD - перспективное и инновационное решение, устанавливающее новые стандарты эффективности и надежности в бурении. Уникальные свойства делают его неотъемлемым компонентом современных технологий бурения.

На текущий момент проводится опытно-промышленное испытание системы Thermo ECD на скважине №1П месторождения «Западный Куйи Сургиль», где ERIELL Group работает на проекте «Программа мер по увеличению углеводородного сырья» Заказчика АО «Узбекнефтегаз».

Thermo ECD- ERIELL burg’ulash eritmalarining yangi avlodi

ERIELL guruhi burg’ulash sohasida innovatsion yechim-O’zbekistonda ilk bor joriy etilgan Thermo ECD burg’ulash eritmasini taqdim etadi. Ushbu mahsulot uni yuqori harorat sharoitida ishlash uchun muhim vositaga aylantiradigan noyob xususiyatlarga ega.

Thermo ECD asosiy afzalliklari:

1) Yuqori haroratga chidamligi:

Thermo ECD 230°C gacha bo’lgan haroratga yuqori chidamlikka ega. Bu boshqa eritmalar o’z xossalarini yo’qotishi mumkin bo’lgan ekstremal burg’ulash sharoitlarida ham eritmaning samarali ishlashini ta’minlaydi.

2) Ingibir xususiyatlari:

Burg’ulash eritmasi loy plastinkasi yuzasidagi quvvatni to’liq neytrallagan holda g'aroyib ingibir xususiyatlarga ega.

3) agressiv iflostantiruvchilarga barqarorligi:

Thermo ECD ps, angidrit va rapa kabi agressiv ifloslantiruvchilarga barqarorligini namoyish qiladi va qo’llash doirasini kengaytiradi.

4) Yuqori zichlikda past reologik ko’rsatkichlar:

2,0 g/sm³dan ortiq yuqori zichlikda past reologik ko’rsatkichlar bilan (qattiq, suyuq yoki gazsimon materiallarni o’zgarish xususiyatlari) Thermo ECD eritmaning reologik xususiyatlarini saqlab qolgan holda uning optimal zichligiga erishish imkonini beradi.

Thermo ECD burg’ulash eritmasi- burg’ulashda samaradorlik va ishonchlilikning yangi standartlarini belgilovchi istiqbolli va innovatsion yechimdir. Noyob xususiyatlar uni zamonaviy burg’ulash texnologiyalarining ajralmas qismiga aylantiradi.

Ayni paytda “G’arbiy Quyi Surg’il” konining 1 P-sonli qudug’ida Thermo ECD tizimini tajriba-sanoat sinovlari olib borilmoqda, u yerda ERIELL Group buyurtmachi “O’zbekneftgaz” AJning “Uglevodorod hom-ashyosini oshirish bo’yicha chora-tadbirlar dasturi” loyihasida ishlamoqda.