May 19

Двойной рекорд по бурению скважин в Узбекистане

Двойной рекорд по бурению скважин в Узбекистане

На месторождении в Бухарской области буровые бригады № 66 и № 32 ERIELL Group установили новые рекорды по бурению скважин. Ранее, при бурении более чем 60 скважин, был установлен рекорд – 33 дня бурения. Однако, бригаде № 32 удалось пробурить скважину за 32,8 дня, установив новый рекорд при плановых сроках бурения в 38 дней. Вскоре после этого, бригада № 66 превзошла данный результат, пробурив скважину всего за 30 дней.

Эти достижения свидетельствуют о высокой ориентированности и сплоченности не только бригад, но и всей Группы компаний, на достижение и превышение установленных результатов. Один из руководителей проекта отметил, что ключом к успеху стал хорошо продуманный план, где правильно выбранная цель позволяет формировать измеряемые желаемые результаты.

Бригады не планируют останавливаться на достигнутом, вдохновение от полученных результатов и дух соперничества между ними будет стимулировать к новым рекордам в будущем.

O‘zbekistonda quduq burg‘ulash bo‘yicha ikki baravar rekord

Buxoro viloyatidagi konda ERIELL Groupning 66 va 32-sonli burg’ulash brigadalari quduqlarni burg’ilash bo’yicha yangi rekordlar o’rnatdi va shu bilan kutilgan natijadan o’tib ketdi. Avval o’rnatilgan rekord 60 dan ortiq burg’ulangan quduq uchun 33 kunni tashkil etgan edi. Biroq, 32-sonli brigada quduqni 32,8 kun ichida burg’ilashni uddalab, 38 kunga rejalashtirilgan burg’ilash muddatlarida yangi rekordni o’rnatdi. Shundan so’ng, ko’p o’tmay 66-sonli brigada atigi 30 kunda quduqni burg’ilab, mazkur natijadan o’tib ketdi.

Bu muvaffaqiyatlar nafaqat brigadalarning, balki butun Kompaniyalar guruhining belgilangan natijalarga erishish va undan o’tib ketishga yuqori yo’naltirilganligi hamda birlashganligidan dalolat beradi. Loyiha rahbarlaridan birining ta’kidlashicha, puxta o’ylangan reja muvaffaqiyatga olib boruvchi omil bo’ldi, bunda to’g’ri tanlangan maqsad kutilgan natijalarga erishish imkonini beradi.

Brigadalar erishganlari bilan cheklanib qolishni istamaydilar, olingan natijalardan ruhlanish, ularni kelajakda yangi rekordlarga rag’batlantiradi.