November 23, 2022

Буровики ERIELL изучают тонкости «Технического предела»

Буровики ERIELL изучают тонкости «Технического предела»

В рамках проекта «Технический предел» для буровых бригад ERIELL Group в ноябре 2022 года началось проведение мастер-классов, встреч и обсуждений.

Их организатором является «Департамент научно-технического развития и повышения эффективности бизнес-процессов» (НТР и ПЭБП) ERIELL Group.

В частности, в период 9-12 ноября такие встречи проведены с инженерно-техническими работниками (ИТР) и буровыми бригадами, работающими на месторождениях: «Чегара» (скважина №26), «Карим» (№54 НН), «Западный Арал» (№№6, 15), «Куйи Сургиль» (№25), «Северный Уртабулак» (№167 БИС), «Газли» (№№1141, 1170, 1196, 1224, 1229, 1242, 1253).

Буровиками и ИТР обсуждено тесное взаимодействие в процессе использования «Досок планирования», повышение эффективности утренних и вечерних планёрок.

Специалистами Департамента НТР и ПЭБП в ходе мастер-классов даны разъяснения по практическому применению метода «Технический предел». В основе такого подхода лежит стремление не просто сократить сроки строительства скважин за счет точечных улучшений, а прийти к пониманию «идеальной» скважины с оптимальным соотношением цены и качества и минимальными сроками бурения.

Системное освоение метода «Технический предел», поэтапная выработка навыков и знаний по его применению позволит усилить взаимодействие каждого сотрудника с другими специалистами, дать возможность внести свои предложения и получить «обратную связь» в виде их оценки и применения. Это позволит специалистам на буровых стремиться к «идеальному» строительству каждой скважины.

«Успех кроется во взаимодействии работников проекта – каждый из бригады достоин уважения. Приоритетом в организации труда для нас является «обратная связь». Только после получения ее от каждого сотрудника рабочей группы, можно прийти к самому разумному и оптимальному решению поставленных задач. Наша главная задача в новом году – не останавливаться на достигнутом», - отмечает начальник Управления по внедрению новых технологий и Технического предела Артем Минкин.

ERIELL kompaniyasi burg‘ulovchilari “Texnik chegara” ning nozik tafsilotlarini o‘rganmoqda

ERIELL Group burg‘ulovchilari uchun “Texnik chegara” loyihasi doirasida joriy yilning noyabr oyida mahorat darslari, uchrashuvlar, muhokamalar o‘tkazish boshlandi.

Ular ERIELL Groupning Ilmiy-texnik taraqqiyot va biznes jarayonlari samaradorligini oshirish (ITT va BJSO) departamenti tomonidan tashkil etildi.

Xususan, 9-12 noyabr kunlari “Chegara” konining (26-sonli quduq), “Karim”konining (54-sonli QY quduq), “G‘arbiy Orol” konining (6 va 15-sonli quduqlari), “Quyi Surg‘il”(25-sonli quduq), “Shimoliy O‘rtabuloq”konining (167-sonli BIS), “Gazli” konining(1141,1170, 1196,1224, 1229, 1242, 1253-sonli quduqlari)da ishlaydigan muhandis-texnik xodimlari (MTX) va burg‘ulash brigadalari bilan ana shunday uchrashuvlar o‘tkazildi.

Burg‘ulovchilar va MTX tomonidan “rejalashtirish taxtasi”dan foydalanish jarayonida yaqin hamkorlik, ertalabki va kechki yig‘ilishlar samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi.
Mahorat darslari doirasida ITT va BJSO departamenti mutaxassislariga “Texnik chegara” usulini amaliy qo‘llash bo‘yicha tushuntirishlar berib o‘tildi.

Mazkur yondashuv asosida nafaqat ma'lum nuqtadagi tuzatishlar hisobiga quduqlarni qurish muddatlarini qisqartirish, balki muqobil narx-sifat nisbati va minimal darajadagi burg‘ulash muddati bilan “ideal” quduqni tushunish istagi yotadi.

“Texnik chegara” usulini tizimli o‘zlashtirish, uni qo‘llash bo‘yicha ko‘nikma va bilimlarni bosqichma-bosqich ishlab chiqish har bir xodimning boshqa mutaxassislar bilan o‘zaro aloqasini kuchaytirish, takliflarini berish va ularni baholash hamda “teskari aloqa” ko‘rinishida qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa mutaxassislarga burg‘ulash jarayonlarida har bir quduqni “ideal” qurilishi uchun harakat qilishga yordam beradi.

«Muvaffaqiyatga loyiha ishtirokchilarining o‘zaro hamkorligi natijasida erishiladi-jamoaning har bir a'zosi hurmatga loyiqdir. Biz uchun ishni tashkil etishda ustuvorlik-bu “teskari aloqa” hisoblanadi. Ishchi guruhning har bir xodimidan uni olgandan keyingina qo‘yilgan vazifalarning eng ma'qul va muqobil yechimiga kelish mumkin. Yangi yildagi asosiy vazifamiz-erishilgan yutuqlarda to‘xtab qolmaslik», - deya ta'kidlaydi Yangi texnologiyalarni joriy etish va Texnik chegara boshqarmasi boshlig‘i Artem Minkin.