June 15, 2022

ERIELL: На месторождении «Тайлак» получен приток газа

ERIELL: На месторождении «Тайлак» получен приток газа

ERIELL Group 12 июня 2022 года на месторождении «Тайлак» (Бухарская область) успешно завершено строительство скважины №46 с получением промышленного притока газа дебитом 61,451 тыс. кубометров в сутки.

Для получения результата специалистами Газлинской экспедиции под руководством Ахрора Маъдиева проделан ряд работ, в том числе, проведена соляно-кислотная обработка (СКО), что привело к увеличению полученного притока газа.

Забой наклонно-направленной скважины №46 составил 2 377 метров.

Добавим, что ERIELL выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Тайлак», заказчиком которого является Газлинское нефтегазодобывающее управление (НГДУ).

Работа по строительству и введению в эксплуатацию новых скважин ведется компанией в рамках реализации совместно с АО «Узбекнефтегаз» «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья» в части «Обустройство нефтегазовой инфраструктуры».

ERIELL: “Taylaq” konida gaz oqimi olindi

ERIELL Group kompaniyasi 2022 yilning 12 iyun' kuni “Taylaq” (Buxoro viloyati) konidagi №46-sonli quduqning qurilish ishlarini sutkasiga debiti 61,451 ming kub metr bo‘lgan sanoat gaz oqimi olinishi bilan muvaffaqiyatli yakunladi.
Natijaga erishish uchun Axror Ma'diev rahbarligida Gazli ekspedisiyasi mutaxassislari tomonidan bir qator ishlar qilindi, jumladan, xlorid kislotali ishlov berish (XKIB) amalga oshirildi, bu esa olingan gaz oqimining ko‘payishiga olib keldi.

№46-sonli qiya-yo‘nalishli quduqning tubi 2 377 metrni tashkil etdi.

Shuni qo‘shimcha qilishimiz kerakki, ERIELL buyurtmachi Gazli neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi (NGDU) bo‘lgan «Taylak» konini o‘zlashtirish loyihasining Bosh pudratchisi sifatida faoliyat yuritadi.

Kompaniya tomonidan «O‘zbekneftgaz» AJ bilan hamkorlikda «Uglevodorod xom-ashyosini qazib olishni ko‘paytirish chora-tadbirlari dasturi»ni amalga oshirish doirasida «Neft va gaz infratuzilmasini jihozlash» qismida yangi quduqlarni qurish va ishga tushirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda.