March 18, 2022

ERIELL: На месторождении «Восточный Ташлы» получен приток нефти

ERIELL: На месторождении «Восточный Ташлы» получен приток нефти

ERIELL Group на месторождении «Восточный Ташлы» (Кашкадарьинская область) получен промышленный приток нефти дебитом 38 тонн в сутки.

Получение притока нефти стало результатом продуктивного капитального ремонта скважины №15 данного месторождения. Работа выполнена специалистами Управления капитального ремонта скважин ERIELL.

Кроме того, газоконденсатные исследования (ГКИ) и Гидродинамические исследования (ГДИ) скважины были проведены со стороны ООО GRDS.

Заказчиком проекта является ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG).

Добавим, что ERIELL является Генеральным подрядчиком на объектах Sanoat Energetika Guruhi в рамках программы «Капитальный ремонт основных фондов» в период 2020-2023 гг. Проект охватывает месторождения Кашкадарьинской и Бухарской областей, Ферганской долины.

ERIELL: «Sharqiy Toshli» konida neft oqimi olindi

«Sharqiy Toshli» konida (Qashqadar'yo viloyati) ERIELL Group kompaniyasi tomonidan bir kecha-kunduzda 38 tonna debitga ega bo‘lgan sanoat neft oqimi olindi.

Neft oqimini ushbu kondagi 15-quduqda olib borilgan samarali kapital ta'mirlash ishlari tufayli olishga erishildi. Ishlar ERIELL kompniyasi Quduqlarni kapital ta'mirlash boshqarmasi mutaxassislari tomonidan bajarildi.

Bundan tashqari, quduqning gaz kondensatli (GKT) va gidrodinamik tadqiqotlari (GDT) GRDS MChJ tomonidan amalga oshirildi. Loyiha buyurtmachisi Sanoat Energetika Guruhi (SEG). XK MChJ.

Yana, ERIELL Sanoat Energetika Guruhi (SEG). ob'ektlarida “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” dasturi doirasidagi 2020-2023 yillarda Bosh pudratchisi hisoblanadi. Loyiha Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari va Farg‘ona vodiysidagi konlarni o‘z ichiga oladi.