June 5

Представители ERIELL Group на форуме ТМК

Представители ERIELL Group на форуме ТМК

Представители ERIELL Group приняли участие в форуме, организованном компанией ТМК.

ТМК (Трубный металлургический комбинат) – один из крупнейших производителей трубной продукции. На форуме компания продемонстрировала свои последние разработки в области производства труб, включая трубы с газонепроницаемыми премиальными соединениями, которые обеспечивают высокую надежность при эксплуатации в условиях высокого содержания сероводорода и углекислого газа. Эти технологические новшества позволяют компании поддерживать лидирующие позиции на рынке и предлагать клиентам продукцию, соответствующую самым строгим стандартам качества и безопасности.

На мероприятии участники подчеркнули свою приверженность инновациям и стремление к постоянному совершенствованию своих продуктов и услуг, чтобы отвечать возрастающим требованиям нефтегазовой отрасли и обеспечивать устойчивое развитие в будущем.

ERIELL Group vakillari QMK forumida

ERIELL Group vakillari QMK tomonidan tashkil etilgan forumda ishtirok etdi.

QMK(Quvur metallurgiya kombinati) – yirik quvur mahsulotlari ishlab chiqaruvchilaridan biri. Forumda kompaniya quvur, jumladan, vodorod sulfidi va karbonat angidrid miqdori yuqori bo’lgan sharoitlarda foydalanganda yuqori ishonchlilikni ta’minlaydigan gaz o’tkazmaydigan premium ulanishli quvurlarni ishlab chiqarish sohasidagi o’zining so’nggi ishlanmalarini namoyish etdi. Ushbu texnologiya yangiliklari kompaniyaga bozorda yetakchilik pozitsiyasini saqlab qolish va mijozlarga eng qat’iy sifat va xavfsizlik standartlariga mos keluvchi mahsulotni taklif qilish imkonini beradi.

Tadbirda ishtirokchilar innovatsiyalar tarafdori ekanliklari hamda neft-gaz sohasidagi o’sib borayotgan talablarga javob berish va kelajakda barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun o’z mahsulot va xizmatlarini doimiy takomillashtirishga intilishini ta’kidladilar.