December 14, 2023

Интересное в отрасли: механический способ откачки нефти

Интересное в отрасли: механический способ откачки нефти

Технологии не стоят на месте, внося новшества и в нефтегазовую промышленность. В частности, это касается и откачки нефти. На сегодняшний день постепенно внедряются электрические насосы, способные обеспечивать более высокую эффективность и управляемость процессом добычи. Однако, наиболее распространенной схемой откачки нефти в XXI веке все так же остается использование штангового глубинного насоса, который является эффективным и надежным оборудованием для добычи углеводородов из скважин. Штанговые насосы используют механическую систему, включающую в себя штанги и насосный обсадной стакан для поднятия нефти из скважины на поверхность.

Эта технология применяется в различных условиях добычи, включая нефтяные месторождения с высокой вязкостью или низким давлением. Штанговые насосы могут быть адаптированы к различным глубинам и диаметрам скважин, что делает их универсальным решением для разнообразных геологических условий.

Sohadan qiziqarli maʼlumotlar: neftni quyishning mexanik usuli

Neft va gaz sanoatiga innovatsiyalarni joriy etuvchi texnologiyalar bir joyda turmaydi. Xususan, bu neft nasoslariga tegishli. Bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonining yuqori samaradorligi va boshqarilishini ta'minlashga qodir bo'lgan elektr nasoslar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Biroq, 21-asrda eng keng tarqalgan neft nasos sxemasi hali ham quduqlardan uglevodorodlarni qazib olish uchun samarali va ishonchli uskuna bo'lgan chuqur shtangali nasosdan foydalanish hisoblanadi. Shtanga nasoslari neftni quduqdan yuzaga ko'tarish uchun mexanik tizimdan, jumladan, shtangalar va nasos joylashuv stakanidan foydalanadi.

Ushbu texnologiya turli xil ishlab chiqarish sharoitlarida, shu jumladan yuqori yopishqoqlik yoki past bosimli neft konlarida qo'llaniladi. Shtangali nasoslar quduqlarning turli chuqurliklari va diametrlariga moslashtirilishi mumkin, bu ularni turli xil geologik sharoitlar uchun ko'p qirrali yechimga aylantiradi.